Σοβαρή η μόλυνση του Τουρισμού από τον κορωνοϊό

Απώλειες 10 δις για τον τουριστικό κλάδο το 2020 και 4,46 δις η ζημιά για τα ελληνικά ξενοδοχεία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΕΥ Ελλάδος.

Θα χαθούν 100 εκατομμύρια θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως και μείωση του παραγόμενου ΑΕΠ κατά 2,7 τρις δολάρια. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό αναμένεται να είναι πέντε φορές βαρύτερες από την οικονομική κρίση του 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού WTTC.

Μειωμένες παρουσιάζονται κατά 22% το πρώτο τρίμηνο οι αφίξεις τουριστών με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών UNWTO. Ανάλογα με τον χρόνο άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών o Οργανισμός εξετάζει τρία πιθανά σενάρια για το σύνολο του 2020. Μείωση των αφίξεων παγκοσμίως κατά 58%,70%ή 78% , εάν τα σύνορα ανοίξουν σταδιακά τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο ή τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την συμπληρωματική έκθεση της ΕΥ οι επιπτώσεις για τη χώρα μας θα είναι σημαντικές , καθώς ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας αλλά και για μια σειρά από συνδεδεμένες υπηρεσίες . Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει άμεσα το 11,7 του ΑΕΠ και έμμεσα 25,7 %- 30,9%. Η απασχόληση στον τουριστικό τομέα κατά τους μήνες αιχμής φθάνει η άμεση το 16,7% και η έμμεση 36,7%-44,2%. Οι ετήσιες επενδύσεις στον τουρισμό φθάνουν τα 5 δις ευρώ εκ των οποίων τα 1,9 δις αποτελούν εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Η κάμψη της τουριστικής κίνησης , σύμφωνα με την έκθεση, οφείλεται στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και το κλείσιμο των συνόρων, αλλά και στην ραγδαία εξάπλωση του ιού σε αρκετές από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης των επισκεπτών (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία) γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εισπράξεων.

Το Υπουργείο Τουρισμού ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο εκτιμά ότι , οι απώλειες εισπράξεων το 2020 θα φτάσουν σχεδόν τα 10 δις ευρώ. Ενώ η ενδεχόμενη παράταση της τουριστικής περιόδου το Σεπτέμβριο δεν θα μπορέσει να καλύψει τις απώλειες.

Η έκθεση καταλήγει με μια σειρά προτάσεων για τις επιχειρήσεις του τουρισμού μεταξύ των οποίων αναφέρεται: Η Προτεραιότητα στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και η διατήρησης στενής επαφής με τους προμηθευτές , επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές. Η έμφαση στη ρευστότητα .Η δυναμική διοίκηση και διαχείριση καθώς και η παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών για την εξέλιξη της κρίσης. Όπως επίσης και Στρατηγικές επαφές για την προσέγγιση νέων αγορών και τη δημιουργία συμμαχιών με χώρες που παρουσιάζουν παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

Ο Τάσος Ιωσηφίδης Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης δήλωσε « Ελάχιστες ευρωπαϊκές οικονομίες εξαρτώνται από τον τουρισμό όπως η Ελληνική. Είναι συνεπώς απαραίτητο , να κατανοήσουμε σε βάθος το πώς διαμορφώνεται το διεθνές περιβάλλον, τις εξελίξεις στις ανταγωνίστριες χώρες αλλά και τις βασικές χώρες προέλευσης και κυρίως τους τρόπους με τους οποίους θα πληγεί η οικονομία μας και να εστιάσουμε στους κλάδους αλλά και τις γεωγραφικές περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισμό». Τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Οι επαγγελματίες το κλάδου του τουρισμού θα πρέπει να εξετάσουν πως θα προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στην επόμενη μέρα, η οποία θα βρει τον τομέα του τουρισμού αλλά και την οικονομία γενικότερα σ ένα διαφορετικό περιβάλλον απ’ αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε».