Σε απόγνωση χιλιάδες επιχειρηματίες λόγω της αθέτησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Covid από τον κρατικό προϋπολογισμό

Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος συνυπέγραψε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την αθέτηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Covid από τον κρατικό προϋπολογισμό σε χιλιάδες επιχειρηματίες.

 

Όπως αναφέρει η ερώτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις (άρθρο 3 κεφαλαίου Α.1 και άρθρο 2 κεφαλαίου Α.2) της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ Β’ 1078/28-03-2020) «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 29ης Απριλίου 2020 με θέμα «Προσδιορισμός του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας και διαδικασίας χρηματοδότησής τους», που εξειδίκευαν και εφάρμοζαν προβλέψεις της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020 (άρθρο 11), το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων οι συμβάσεις είχαν μπει σε αναστολή, καλυπτόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μια σειρά νόμων και αποφάσεων παρατείναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτό το καθεστώς των αναστολών εργασίας και τη συγκεκριμένη πρόβλεψη κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.

 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε σε πλήθος περιπτώσεων πως το κόστος αυτών των ασφαλιστικών εισφορών, ουδέποτε καταβλήθηκε στις επιχειρήσεις που υπάγονταν στις συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Μάλιστα, οι αναφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές καταλογίστηκαν σαν απλήρωτες επί των οποίων χρεώνονται τόκοι και προσαυξήσεις!

 

Στις διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, επιβεβαιώνεται πως πράγματι έχουν συμβεί τα παραπάνω και δίνεται η αόριστη υπόσχεση πως σε μελλοντικό συμψηφισμό με άλλες υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου θα του πιστωθούν όσα τώρα εμφανίζονται -με υπαιτιότητα του υπουργείου- σαν οφειλόμενα. Σημειωτέον ότι οι αδίκως χρεωμένες οφειλές ανέρχονται κατά κανόνα σε πολλές χιλιάδες ευρώ και μάλιστα σε περίοδο γενικής πίεσης στους τζίρους των επιχειρήσεων και εκτόξευσης τιμών σε μια σειρά από κόστη λειτουργίας και παραγωγής.

 

2023-03-30-H  Ερώτηση για τις ασφαλιστικές-εισφορέςCovid