Τέλος στη μισθολογική ανισότητα – Ίση αμοιβή για ίση εργασία

Στη λήψη μέτρων όταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών φύλων είναι μεγαλύτερο του 5% θα υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών που θα τεθούν σύντομα σε ισχύ. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές, ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση και να αποκαλύπτονται τυχόν μισθολογικές διαφορές.

Τα κριτήρια για τη μισθολογική διάρθρωση και τα συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης θα πρέπει να είναι ουδέτερα ως προς το φύλο, οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και οι τίτλοι των θέσεων αυτών δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένο φύλο, ενώ οι διαδικασίες πρόσληψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς διακρίσεις.

Οι νέοι κανόνες που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές καταργούν επίσης το απόρρητο των αμοιβών και στο εξής οι συμβάσεις εργασίας δεν θα περιέχουν όρους που εμποδίζουν τους εργαζόμενους να αποκαλύπτουν το επίπεδο του μισθού τους ή να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές στη δική τους ή σε άλλη κατηγορία απασχόλησης.

«Όχι μόνο έχουμε επιτέλους υποχρεωτικούς κανόνες για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, αλλά όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν πλέον να αναλαμβάνουν δράση, να αναγνωρίζεται η προσφορά τους και να προστατεύονται από τις μισθολογικές διακρίσεις», σχολίασε η εισηγήτρια Samira Rafaela (Renew, Ολλανδία), ενώ η εισηγήτρια Kira Marie Peter-Hansen (Πράσινοι, Δανία) σχολίασε ότι «η νομοθεσία αυτή ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδεχόμαστε κανενός είδους μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου στην ΕΕ».

Μετά την έγκριση των νέων κανόνων από το Συμβούλιο θα ακολουθήσει η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ώστε να τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά.