Σε 5 ημέρες λήγει η προθεσμία για την ένταξη ανέργων σε πρόγραμμα κατάρτισης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Πέντε ημέρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων στις Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου και μπορείτε να υποβάλλεται την αίτηση σας στην ιστοσελίδα https://katartisi.readsa.gr

Η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε δεξιότητες του τουριστικού τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι ηλικίας από 29 έως 64 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας.

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5123953, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).