Προχωρά η ηλεκτροκίνηση στο Δήμο Θήρας

Στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη Σαντορίνη, προχώρησε ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Θήρας Αντώνης  Σιγάλας .

Συγκεκριμένα ο Δήμος Θήρας υπέβαλε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, που είναι το αρμόδιο για την χρηματοδότηση του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για να σχεδιασθεί η χωροθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών στο νησί.

Παράλληλα ο Δήμος Θήρας, υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης και στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικά οχήματα- Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Θήρας». Με την έγκριση της πρότασης ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί για την αγορά 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων για διάφορες χρήσεις καθώς και για τους ηλεκτρικούς φορτιστές τους.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θήρας, οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για την μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια των οχημάτων η οποία θα έχει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ενεργειακή μετάβαση και την επίτευξη των εθνικών στόχων,  για άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές στατηγικές προτεραιότητες και οδηγίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, τα ηλεκτροκινούμενα οχήματα έρχονται να καλύψουν ουσιαστικές μεταφορικές ανάγκες και παράλληλα θα αποτελέσουν σημαντικό πόρο με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τον Δήμο.

« Συνεχίζουμε με απόλυτη συνέπεια και προσήλωση στο Στρατηγικό μας Σχέδιο» αναφέρει ο Αντώνης Σιγάλας στην ανακοίνωση του τονίζοντας ότι,

«Προβλέπουμε και Οικοδομούμε τη Σαντορίνη της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας».

 

Αναφορικά με το θέμα της Ηλεκτροκίνησης του Δήμου Θήρας,  στο σημερινό 14 Δεκεμβρίου, Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αντώνης Σιγάλας, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε μεταξύ άλλων πως στην πρόταση που υπεβλήθη περιέχεται η αγορά μέσω του προγράμματος 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Συγκεκριμένα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θήρας μέσω του προγράμματος είναι:

  • 1 όχημα 4χ4 για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου
  • 2 ΒΑΝ 9 θέσεων για την μεταφορά των ΑΜΕΑ και του προσωπικού
  • 3 Λεωφορεία 35 θέσεων για την έναρξη της υλοποίησης της δημοτικής συγκοινωνίας
  • 2 ΒΑΝ  για τα συνεργεία του Δήμου
  • 2 τρενάκια αναψυχής που θα εκτελούν εσωτερικές διαδρομές το ένα στο Αμμούδι  και το άλλο στο  Καμάρι.

Επίσης και 5 βάσεις φορτιστών κινητών ή μη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των οχημάτων.

 

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ του Δημάρχου Θήρας Αντώνη Σιγάλα.