Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και ο εσωτερικός κανονισμός του Φ.Ο.Δ.Σ.Α . Νοτίου Αιγαίου

Η εκχώρηση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, της επίβλεψης και υλοποίησης των έργων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου, λόγω ανυπαρξίας στην παρούσα χρονική στιγμή τεχνικών υπηρεσιών, υπογράφηκε με ομόφωνη προγραμματική σύμβαση χθες στην Εκτακτη συνεδρίαση και συνέλευση των μετόχων του.

 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2020 , το Οργανόγραμμα και η Συνεργασία του ΦΟΣΔΑ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο τεχνικό πρόγραμμα.

 

Η Προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε από τη Γενική συνέλευση των μετόχων προκειμένου να υλοποιηθούν οι μελέτες και τα έργα που έχουν σχεδιάσει να εντάξουν, οι Δήμοι Κυκλάδων ,Δωδεκανήσου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Διαχείριση Στερεών αποβλήτων, καθώς ο Φ.Ο.Σ.Δ.Α. δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια .

 

Τα έργα αφορούν την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου δηλαδή την διαχείριση στερεών αποβλήτων για την συμμόρφωση της χώρας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και την αντιμετώπιση των σχετικών περιβαλλοντικών παραβιάσεων.

 

Τι εγκρίθηκε

 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.” έτους 2020

2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.”

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.” και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

Η υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής των πράξεων

 Eιδικότερα

 

Σχεδιασμό, ωρίμανση, ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης, δημοπράτηση, κατασκευή, εποπτεία και διαχειριστική ολοκλήρωση.

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει σε τέσσερα χρόνια.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού

 

Ορίστηκε το αρχικό οργανόγραμμα της εταιρείας το οποίο ακολουθώντας το πιο συντηρητικό σενάριο κατέληξε σε 415 εργαζόμενους.

 

Το αμέσως επόμενο διάστημα, ξεκινά η υπογραφή των Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής με τα οποία ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου θα αναλάβει την διαχείριση των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων των νησιών.

 

Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες το μετόχων της εταιρείας τόσο στο διοικητικό συμβούλιο των μετόχων όσο και στην γενική συνέλευση που έγινε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου κατά την χθεσινή Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ.» στη Σύρο.