Θυρίδα ΚΕΠ για κάθε πολίτη  από σήμερα

Τη δική του θυρίδα, «ψηφιακό γραμματοκιβώτιο», θα έχει από σήμερα 3 Νοεμβρίου κάθε πολίτης προκειμένου να λαμβάνει όποιο πιστοποιητικό χρειάζεται.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του gov.gr αρχικά οι πολίτες θα ταυτοποιούνται με τους κωδικούς του Taxisnet και θα αιτούνται το πιστοποιητικό που χρειάζονται στη θυρίδα του αρμόδιου ΚΕΠ, μέσω του reg.services.gov.gr . Στη συνέχεια, μετά από διάστημα λίγων ημερών θα λαμβάνουν το έγγραφο στην προσωπική τους θυρίδα.

Τι παρέχεται

Τέσσερα πιστοποιητικά

  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 

  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γάμου

 

  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

 

Οι αιτήσεις θα αφορούν ληξιαρχικά γεγονότα πριν από το Μάϊο του 2013.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην επέκταση των υπηρεσιών του gov.gr προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας των πολιτών με τους δημόσιους φορείς.

Η ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) και εξασφαλίζει την εύρυθμη, άμεση και ασφαλή υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων.

Το επόμενο διάστημα θα διευρυνθούν οι υπηρεσίες που θα μπορούν να επικοινωνούν ψηφιακά με τους πολίτες, όσο και τα έγγραφα που θα μπορούν να ζητήσουν των οποίων η έκδοση θα αιτείται ηλεκτρονικά.

Τι αναμένεται

– Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών

– Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

– Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

– Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ

– Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

– Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του

– Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα

– Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του

– Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)