Κοινή ομάδα εργασίας ΚΕΔΕ και ΣΕΠΕ για «Έξυπνους Δήμους»

Τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ψηφιακή τεχνολογία στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης των ΟΤΑ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγχρονους “Έξυπνους Δήμους”, συμφώνησαν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Η ψηφιακή τεχνολογία στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αποτελεί κοινό στόχο και στρατηγική επιδίωξη επισήμαναν οι συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση.

Υπήρξε απόλυτη ταύτιση σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, αναφορικά με την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας μεταξύ ΣΕΠΕ και ΚΕΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ψηφιακών μεταρρυθμίσεων μέσα από ρεαλιστικές, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Τι αποφασίστηκε

Αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του σχεδίου δράσης “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030”. Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός αναλυτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο για την “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030” περιλαμβάνει όλες τις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται για:

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις

Αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, δια μέσου πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα διαλειτουργούν πλήρως με τα συστήματα της Περιφερειακής και της Κεντρικής Διοίκησης.

Ο στόχος

  • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες δημοτικών υπηρεσιών,
    η σημαντική εξοικονόμηση πόρων

 

  • Η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων από πλευράς πολιτών

 

  • Η αποδοτικότερη, φιλικότερη και πιο “πράσινη” λειτουργία των ελληνικών πόλεων

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

 

O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι « για την ΚΕΔΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη από τον Αύγουστο υποβάλλει προς την κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ψηφιακός Δεκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις.

Στόχος μας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων (με πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων, συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών, της στάθμευσης , της διαχείρισης δημοτικών στόλων οχημάτων, λαϊκών αγορών, πλατφόρμες διαβούλευσης πολιτών, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία, αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών, συστήματα ευφυών μεταφορών, κλπ). Καθώς και η πρόταση Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση, που αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως την επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση τις δημόσιας διοίκησης.

Στον ΣΕΠΕ αναγνωρίζουμε το ρόλο του στρατηγικού εταίρου και του αξιόπιστου θεσμικού συνομιλητή, με τον οποίο μπορούμε από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις που θα υπηρετούν το στόχο της αυτοδιοίκησης για ψηφιακούς δήμους».

 

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, τόνισε πως “ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε πόλης σε «Έξυπνη πόλη» αποτελεί κρίσιμη επιλογή, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας μίας σύγχρονης χώρας. Ο ΣΕΠΕ και οι εταιρείες μέλη του θα συμβάλλουν, σε αυτήν τη σημαντική συνεργασία που ξεκινάμε σήμερα με την ΚΕΔΕ, με την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία μας, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα απεριόριστα οφέλη του “Internet of Things», του AI, του “Cloud” και των “Big Data”, για σύγχρονες ψηφιακές πόλεις”.