Θηραϊκή Πολιτεία : Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Καμάρι

Στην κατάθεση αιτήματος για την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα στο Καμάρι και να δρομολογηθεί η επίλυση τους προχώρησε  η « Θηραϊκή Πολιτεία» .