Τα ξενικά είδη στις Κυκλάδες

Η επέκταση των ξενικών ειδών στο Αιγαίο με κύρια αιτία την υπεραλίευση είναι γεγονός καθώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση και αντίστοιχα μείωση των γηγενών ειδών καθώς οι θηρευτές αλιεύονται συστηματικά.

Οι παρατηρήσεις αυτές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Dive In Action είναι συνεχείς εδώ και αρκετά χρόνια. Τα στοιχεία δίνονται στη συνέχεια σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου εντάσσονται σε μια βάση δεδομένων. Στόχος είναι η δημιουργία στη συνέχεια εκείνων των στρατηγικών που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις με την ελπίδα να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.

Η ενημέρωση που γίνεται τόσο στους αλιείς στους πολίτες και τους εστιάτορες προκειμένου είναι να ενταχθούν μερικά από τα ξενικά είδη στην διατροφή μας ώστε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε τον πληθυσμό τους. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δίνουν οδηγίες καθώς χρειάζεται προσοχή και συγκεκριμένες ενέργειες πριν την κατανάλωση τους.

Ας δούμε τι κατέγραψε η κάμερα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Dive In Action σε μία από τις συστηματικές καταγραφές της οργάνωσης που γίνονται προκειμένου να βλέπει τις μεταβολές στους βυθούς.