ΠΟΥ: Η παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης – εξαρτώνται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την προστασία και την επένδυση στο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πολιτικής ηγεσίας και της διατομεακής διακυβέρνησης στην ατζέντα προτεραιοτήτων για την υγεία,  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 76ης  Παγκόσμιας  Συνέλευσης για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που πραγματοποιείται στη Γενέυη 21-30 Μαϊου . Οι συζητήσεις και τα αποτελέσματα του πέμπτου Παγκόσμιου Φόρουμ για τους ανθρώπινους πόρους για την υγεία, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με θέμα “Προστατεύουμε, επενδύουμε, μαζί”, αποτέλεσαν τη βάση για τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ,  Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,   ανοίγοντας την συζήτηση υπενθύμισε στους αντιπροσώπους ότι “όλα όσα συζητάμε αυτή την εβδομάδα – η καθολική υγειονομική κάλυψη, η παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης – εξαρτώνται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας”.

 

Η παγκόσμια έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας έχει μειωθεί σημαντικά από 18 εκατομμύρια το 2013 σε 15 εκατομμύρια το 2020 και προβλέπεται να είναι περίπου 10 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Ωστόσο, τα στοιχεία απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό μια τάση πριν από το Covid-19 και κρύβουν βαθιές περιφερειακές ανισότητες: η πρόοδος είναι βραδύτερη στις περιοχές της Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. Είναι σαφές ότι απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να καλυφθεί το χάσμα.

 

Έλλειψη υποστήριξης, προστασίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων

 

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων της κακής κατανομής, της αναποτελεσματικότητας, των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και των κακών συνθηκών εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από την έλλειψη υποστήριξης, προστασίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων που επιδεινώνουν περαιτέρω τις προκλήσεις.

 

Η στρογγυλή τράπεζα έκλεισε με εκκλήσεις για ανάληψη δράσης για την προστασία και την επένδυση στο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης και την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών συστημάτων υγείας, εάν ο κόσμος πρόκειται να επιτύχει τους στόχους για καθολική υγειονομική κάλυψη και παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια.

 

Ποια μέτρα συνιστούν

 

  • Προστασία του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία της ασφαλούς στελέχωσης και της δίκαιης αμοιβής

 

  • προστασία του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές δαπάνες (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική προστασία) και διάθεση του απαραίτητου προϋπολογισμού για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης

 

  • να επενδύσει στην αύξηση της εκπαίδευσης και της προσφοράς επαγγελματιών υγείας για την κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού

 

  • να επενδύσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην οικονομία της υγείας: με έμφαση στην εθνική ικανότητα για τις βασικές λειτουργίες της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

 

  • να επενδύσει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στο εργατικό δυναμικό της υγείας και της περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων

 

  • ενίσχυση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Κώδικα Πρακτικής της ΠΟΥ για τη διεθνή πρόσληψη προσωπικού υγείας

 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του στην Στρογγυλή Τράπεζα, ο Δρ Tedros δήλωσε: “Ο Δρ: “Γνωρίζουμε το πρόβλημα και τις λύσεις. Αυτό που μας λείπει είναι η δράση και η λογοδοσία. Με την αίσθηση του επείγοντος, μπορούν να γίνουν”.