Οι στόχοι της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2021

 

Προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από την πανδημία covid- 19 είναι το νέο πλάνο της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2021.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι βασισμένο στα νέα κριτήρια και τις τάσεις της τουριστικής αγοράς που καθορίζουν την τελική επιλογή του επισκέπτη.

Με δεδομένο ότι το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται στη κορυφή τα τελευταία τέσσερα χρόνια του ελληνικού τουρισμού και  διαθέτει  όλα τα χαρακτηριστικά ενός ασφαλούς προορισμού στην μετά covid-19 εποχή και στόχο την διατήρηση αυτής της θέσης στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν :

 Τα σύγχρονα εργαλεία με στόχο την υποστήριξη και την αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας , την βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέβριο αλλά και την βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης των εν δυνάμει επισκεπτών αναφορικά με τον προορισμό είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει το νέο Πρόγραμμα.

Οι στόχοι και τα εργαλεία υλοποίησης του προγράμματος προβολής για το 2021

Στο πλάνο τουριστικής προβολής για το 2021 αναφέρεται ότι: η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως ενιαίος τουριστικός προορισμός συνεχώς επενδύει στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

– Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας.
– Στην υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας (γαστρονομικός, πολιτιστικός, αθλητικός, θαλάσσιος/ναυτικός κ.ά.) της Περιφέρειας.
– Στην ανάδειξη και διάδοση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών της Περιφέρειας, των παραδοσιακών προϊόντων, του πολιτιστικού και φυσικού τους πλούτου.
– Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
– Στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν ταξιδιωτικής δαπάνης και της μέσης διάρκειας παραμονής.
– Στη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
– Στη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης όσον αφορά τον προορισμό των εν δυνάμει επισκεπτών.

Οι δράσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι είναι:

 

 • Παραγωγή διαφημιστικών videos της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 •  Δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Δομική & λειτουργική αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr
 •  Περαιτέρω σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://likenoother.aegeanislands.gr/
 •  Διαχείριση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ καθώς και του Blog http://likenoother.aegeanislands.gr/
 •  Δημιουργική απεικόνιση (digital posters), creative brand και story telling
 • Επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου τους
 •  Επανασχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital media plan)
 • Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ
 •  Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ
 •  Στοχευμένες Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & προφίλ τουριστών
 •  Ενέργειες Προώθησης B2B
 •  Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και Workshops
 •  Φιλοξενίες
 •  Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
 • Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα
 •  Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις , αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις

 

Τους στόχους και  το νέο πλάνο  παρουσίασαν οι Κώστας Χρυσοχοΐδης και Γιάννης Μαργαρίτης, Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αντίστοιχα.

Παράλληλα, στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε και η μέχρι στιγμής αποτύπωση των αποτελεσμάτων της on line καμπάνιας της Περιφέρειας για το ιδιαίτερο καλοκαίρι του 2020
Η πρώτη φάση της καμπάνιας έχει ολοκληρωθεί ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η καμπάνια του 2020

Στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι, το 2020 ήταν μια χρονιά προκλήσεων και πρωτοφανών εξελίξεων στη παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού. Ήταν αναπόφευκτο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΑΕΠ της οποίας προέρχεται κατά 97,1% από την τουριστική δραστηριότητα να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και με ένα διεθνές περιβάλλον που το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν η αβεβαιότητα και ευμεταβλητότητα των δεδομένων.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της περιφέρειας αναφέρεται ότι:

Η Περιφέρεια, ανταποκρινόμενη στις ανωτέρω συνθήκες καθώς και στην ανάγκη στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προέβη σε ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα του ελληνικού δημόσιου τομέα προγράμματος προβολής βασισμένη σε σύγχρονα εργαλεία μάρκετινγκ, προχωρώντας σε στοχευμένες ενέργειες

H στρατηγική online προώθησης και το αντίστοιχο σχέδιο μέσων είχε τρία σημαντικά χαρακτηριστικά:

1. Προσδιορίστηκαν με σαφήνεια το profile των δυνητικών επισκεπτών, όχι μόνο με δημογραφικά, αλλά κυρίως με συμπεριφορικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, ειδικά σε σχέση με το πως ο Covid-19 επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά, γεγονός που επέτρεψε στην καλύτερη στόχευση της καμπάνιας.

2. Ο δυναμικός χαρακτήρας του σχεδίου μέσων επέτρεψε στην ΠΝΑ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες συνθήκες αφού ένα στατικό και προαποφασισμένο πλάνο προβολής υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και τις ραγδαίες εξελίξεις θα ήταν καταδικασμένο να είναι παρωχημένο με τελικό αποτέλεσμα την αλόγιστη δαπάνη κρατικών πόρων.

3. Η επιλογή των μέσων στα οποία έτρεξε η online καμπάνια έγινε μέσα από πλατφόρμες οι οποίες υποστηρίζουν αυτοματοποιημένη διοχέτευση διαφημιστικών μηνυμάτων (programmatic advertising) ανάλογα με τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό εξειδικεύτηκε στο μέγιστο βαθμό το ποιος και πού βλέπει την διαφήμιση με αποτέλεσμα την βέλτιστη απόδοση των κρατικών πόρων.

Η πρώτη φάση της online καμπάνιας έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη φάση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με βάση τις εκθέσεις αποτελεσμάτων που μας παρέχουν οι πλατφόρμες μέσω των οποίων διενεργήθηκε η καμπάνια, τα banners και το video των Aegean Islands κατά τη διάρκεια της α΄ φάσης είδαν 7.789.000 άτομα.

Από την β’ φάση που βρίσκεται σε εξέλιξη, μόνο οι διαφημίσεις σε μορφή native άρθρων έχουν εμφανισθεί σε περίπου 50.949.000 χρήστες μέχρι σήμερα.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχει στη δημιουργία, τη συγχρηματοδότηση και το συντονισμό της Πρωτοβουλίας Φορέων Τουρισμού στην οποία συμμετέχουν εκτός της ΠΝΑ, ο Δήμος Ρόδου το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ρόδου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου.

Η Πρωτοβουλία μέσα από τεχνοκρατικές και συστηματικές παρεμβάσεις έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενιαία και αξιόπιστη φωνή του προορισμού προς τα τοπικά, εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, αξιοποίησε επικοινωνιακά και μεγιστοποίησε τα θετικά αποτελέσματα του τουρισμού στα νησιά μας εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου, αλλά και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαχείριση της σχετικής με τον Covid-19 επικοινωνίας προς τα σχετικά με την τουριστική βιομηχανία κοινά.