Ογδόντα μία (81) προσλήψεις σε 7 Εφορείες Αρχαιοτήτων

Ογδόντα μια (81) προσλήψεις σε διάφορες ειδικότητες έχουν ανακοινώσει 7 Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες τρέχουν αυτές τις ημέρες και υπάρχει ακόμα περιθώριο αιτήσεων για τις θέσεις σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν ανοικτές θέσεις για αρχαιολόγους, Μηχανικούς, εξειδικευμένους εργάτες & εργατοτεχνίτες, ακόμη και συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Το Dimosio.gr συγκέντρωσε τις ανοικτές θέσεις στις εφορείες αρχαιοτήτων και σας τις παρουσιάζει.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται για κάθε ειδικότητα στην αντίστοιχη προκήρυξη: Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22/09/2020 έως 28/09/2020. Επικοινωνία: 26310 55654

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

2 ΠΕ Αρχαιολόγοι 1 ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων 10 ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 18-09-2020 έως 24-09-2020. Επικοινωνία: 24610 98801

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

1 ΤΕ Συντηρητής Έργων Τέχνης (Πρώην Ομάδας Α΄ ή Τομέα Α’) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων 4 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 5 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22-09-2020 έως 28-09-2020. Επικοινωνία: 27410 32630

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και 31/12/2020.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 23/9/2020 έως και 29/9/2020. Επικοινωνία: 27310 25363, 27310 28503

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 1 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 17/09/2020 έως 23/09/2020. Επικοινωνία: 27210 22534 & 27210 26770

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 1 ΠΕ Αρχαιολόγων 2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 17.09.2020 έως 23.09.2020. Επικοινωνία: 26810 24636

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

6 ΠΕ Αρχαιολόγων 2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση κεραμικών, μετάλλου, λίθου (1η κατεύθυνση πρώην τομέας Α΄) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών, μετάλλου, λίθου 1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 8 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα Υποβολή Αιτήσεων έως 25-09-2020. Επικοινωνία: 23850 28206

Για να δείτε τις προκηρύξεις επισκεφθείτε το Dimosio.gr