Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από το ΚΕΚ Γεννηματάς για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Την έναρξη του νέου επιδοτούμενου προγράμματος για τους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, ανακοίνωσε σήμερα το ΚΕΚ Γεννηματάς  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 80 ωρών με τη διαδικασία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning ) στα παρακάτω αντικείμενα:

 

  •  Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

 

  • Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων

 

 

Αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν έως 10 Φεβρουαρίου ενώ τα δικαιολογητικά έως 17 Φεβρουαρίου.

 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, θα ολοκληρωθεί σε 80 ώρες (20 μέρες) και θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 5-9μμ

 

Η δράση επιδοτείται με 5 ευρώ την ώρα,  σύνολο 400 ευρώ μεικτά.

 

Η Εξέταση πιστοποίησης είναι υποχρεωτική με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και θα δoθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η υποβολή πρόθεσης συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς www.kek-gennimatas.gr.