Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων σε όλα τα νησιά της Χώρας

Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων για όλες τις επιχειρήσεις στα νησιά της Ελληνικής επικράτειας ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΝΝΠ.

Στην επέκταση του μέτρου ΜΙ επιχειρήσεων προβλέπονται δύο φάσεις χρηματοδότησης για το 2020 ενώ συμμετέχει και η Κρήτη με συγκεκριμένους ΚΑΔ.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει για τις δαπάνες του 2020 δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης.

Περίοδοι επιλεξιμότητας δαπανών χρηματοδότησης

  • 1η Φάση από 1-1-2020 έως 30-6-2020
  • 2η Φάση από 1-7-2020 έως 31-12-2020

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

  • Για την 1η φάση από 24-9-2020 έως 31-10-2020
  • Για την 2η φάση από 4-1-2021 έως 5-2-2021

Για κάθε φάση χρηματοδότησης υποβάλλονται τα παραστατικά δαπανών της
συγκεκριμένης περιόδου