Δυνατότητα καταχώρισης αίτησης για άδεια ναυαγοσώστη χωρίς εξετάσεις, στην e-ΔΛΑ

Νέα δυνατότητα, καταχώρισης αίτησης για την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη άνευ εξετάσεων, προστέθηκε στην κατηγορία «Άδεια ναυαγοσώστη»  στην ηλεκτρονική εφαρμγή e-ΔΛΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες –πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για επιβεβαίωση και στη συνέχεια υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες, ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.