Μέσω της εφαρμογής e- ΔΛΑ η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Νέα υπηρεσία προστέθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ και συγκεκριμένα η κατηγορία « Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους».

 

Δίνεται έτσι η δυνατότητα καταχώρησης αίτησης επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

α) έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις)

β) απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άνευ εξετάσεων

γ) ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους 

δ) έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή
μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου.

Υπενθυμίζουμε ότι, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από τους πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-ΔΛΑ

Α) Χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή

Β) Με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης

Στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες, ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου .