Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο Mo.Na. αύριο στις 28 Μαϊου στις 10:30

«Ένας δημιουργικός διάλογος για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας και την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που συνιστούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Η περίπτωση της Σαντορίνης», είναι το θέμα του Διεθνούς Διαδικτυακού Σεμιναρίου (Webinar) που διοργανώνεται από τον  Δήμο Θήρας , στο πλαίσιο του έργου Mo.Na (Monuments in Nature: A creative Co-existence).

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, αύριο Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 στις 10:30 και θα διαρκέσει έως τις 14:40.

Μπορείτε να συμμετέχετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο για εγγραφή:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jM5fzJP8RaqARFk3o-ppzw

Meeting ID: 874 1454 7507

Ο Δήμος Θήρας στην ανακοίνωση του ενημερώνει πως, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Monuments in Nature: A creative Co-existence», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν, μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean.

Όσον αφορά το Δήμο Θήρας, ο σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της καλντέρας της Σαντορίνης, μοναδικού φυσικού μνημείου, που συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μνημεία, που ανά τους αιώνες έχουν κτισθεί στα πρανή της καλντέρας, θα αντιμετωπισθούν ως τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος, που καθορίζει αναπόφευκτα την ειδική αντιμετώπιση και την προστασία που χρήζουν. Ένα δίκτυο μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων που καλύπτουν διαχρονικά όλες τις περιόδους, θα αναδειχθεί μέσω αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, καθαρισμών και σήμανσης. Κύριος σκοπός της επιστημονικής αυτής προσέγγισης είναι να εντοπισθούν οι παράγοντες που προκαλούν φθορές στα μνημεία της καλντέρας, ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαχείριση και η βιωσιμότητά τους.

Η συμβολή του Δήμου Θήρας στη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της καλντέρας της Σαντορίνης συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες:

 

  • Πραγματοποίηση καθαρισμών μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων της καλντέρας. Καθαρισμός και χαρτογράφηση παραδοσιακών μονοπατιών και δημιουργία νέων που θα συνδέουν τα μνημεία.

 

  •  Δημιουργία μιας «υπαίθριας έκθεσης» από μνημεία, αρχαιολογικές θέσεις και θέσεις φυσικής ομορφιάς στην καλντέρα, με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες που θα περιλαμβάνει οπτικό υλικό σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και των μνημείων με έμφαση στην τοπική αρχιτεκτονική των υπόσκαφων κτισμάτων.

 

Αποτελέσματα του έργου Mo.Na

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου Mo.Na θα συμβάλει αποτελεσματικά στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις περιοχές παρέμβασης. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου θα είναι σε θέση να αξιολογούν και να υιοθετούν νέους τρόπους άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί ο μεγάλος αριθμός τουριστών, καθώς επίσης, να διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο την παρουσία τους.

Τα αποτελέσματα του έργου, μέσω της αξιολόγησης των πρακτικών και της αξιοποίησης της γνώσης και της ιδιαίτερης εμπειρίας που αποκτήθηκε από τις τέσσερις περιοχές παρέμβασης σε σχέση με την αντιμετώπιση των κοινών εδαφικών προκλήσεών τους την περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείων, θα διαδοθούν σε περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο «Σύστημα πιστοποίησης για την προώθηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» θα συμβάλει τελικά στη δημιουργία και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των πιλοτικών περιοχών με φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

 

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου

 

Ιστοσελίδα έργου: https://www.monumentnature.com/el