Διευκρινίσεις για τις φοροαπαλλαγές από την Ενωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

Με αφορμή ερωτήματα αγροτών και λογιστών σχετικά με το τι ισχύει για τις φοροαπαλλαγές του νόμου 4935/2022, η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών
Προϊόντων υπενθυμίζει ότι:

  • Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν προμηθεύσει την Ένωση τουλάχιστον με το 75% της παραγωγής τους, η έκπτωση φόρου ανέρχεται στο 50%.

 

  • Για τους όλους αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα και μη) που έχουν προμηθεύσει την Ένωση τουλάχιστον με το 40% της παραγωγής τους, η έκπτωση φόρου ανέρχεται στο 30%.

 

Τονίζουμε ότι δεν απαιτείται σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του μέλους και του συνεταιρισμού και κατ΄επέκταση υποβολή κάποιας δήλωσης, καθώς η σύναψη σύμβασης αφορά μόνο την Συμβολαιακή γεωργία με τρίτους .