Πως επηρέασε η πανδημία 41 εκατομμύρια επαγγελματίες υγείας

Παγκόσμια Έκθεση αποκαλύπτει το μέγεθος της βλάβης που υπέστησαν και προτείνει λύσεις

Την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεσή της παρουσίασε η Παγκόσμια Συμμαχία Επαγγελματιών Υγείας (WHPA) και ο Π.Ο.Υ., αποκαλύπτοντας την έκταση της σωματικής και ψυχολογικής βλάβης που προκλήθηκαν στους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, επειδή τα συστήματα υγείας, στα οποία εργάζονταν, απέτυχαν να τους προστατεύσουν.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν συνολικά 41 εκατ. επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελμάτων. Η έκθεση με τίτλο: «Τι αποκάλυψε η πανδημία Covid-19: τα ευρήματα πέντε επαγγελμάτων του παγκόσμιου υγειονομικού δυναμικού» αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας φοβήθηκαν για την προσωπική τους ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της έλλειψης προστατευτικού εξοπλισμού, ενώ η απουσία οποιασδήποτε συστηματικής υποστήριξης και ασφάλειας άφησε πολλούς να αισθάνονται υποτιμημένοι.

Ο πρόεδρος της WHPA, Jonathon Kruger, δήλωσε: «Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα από τις έρευνες καταφέραμε να έχουμε μια μοναδική εικόνα για το πώς επηρέασε η πανδημία τους επαγγελματίες υγείας. Εντοπίζοντας τις κοινές προκλήσεις που έχουμε σε όλα τα επαγγέλματα, μπορούμε να συνεργαστούμε για την επίλυσή τους».

Η έκθεση αναφέρει ότι απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τη χρόνια βία που υφίστανται στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης και ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στο σχεδιασμό, τη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο σχετικά με τις πολιτικές που είναι υπεύθυνοι να εφαρμόζουν.

 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση των συστημάτων υγείας μετά την πανδημία, ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αντιμετωπίσουν μια θανατηφόρα πανδημία χωρίς τη φροντίδα, την υποστήριξη και την προστασία που τους αξίζει.