Διακοπή Ρεύματος και αύριο

Διακοπή Ρεύματος την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ανακοίνωσε το Παράρτημα Θήρας του ΔΕΔΔΗΕ λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Που θα γίνει

8:00 έως 11:00 στις περιοχές Αγ.Παρασκευή Βόθωνα , Αβις και Καμάρι.

8:00 έως 13:00 στο Καμάρι στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτικών στύλων και του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΘ

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι τα συνεργεία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει τοσυντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να γίνει ίσως σε συντομότερο χρόνο.
Υπενθυμίζοντας ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για τους ίδιους λόγους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση