Υψηλά τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα υγειονομικά μέτρα

Σοβαρά πρόστιμα θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις αν δεν εφαρμόζουν τα υγεινομικά πρωτόκολλά για την προστασία απ τον Covid- 19.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ(Κοινή Υπουργική Απόφαση)

α) ενιαιοποιεί κι εξορθολογίζει τα πρόστιμα ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν, που είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διατήρηση των κεκτημένων από τη συλλογική προσπάθεια των πολιτών, αλλά και να μην είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις.

β) τιμωρεί όσους είναι υπότροποι .

γ) έχει αναδρομική ισχύ ώστε να μην ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά

Προβλέπει

• Διοικητικά πρόστιμα από 1.000 ως 50.000 ευρώ

• Αναστολή λειτουργίας από 15- 90 ημέρες
15 μέρες αναστολή λειτουργίας στην πρώτη παράβαση,
30 ημέρες στη δεύτερη παράβαση,
90 μέρες στην τρίτη παράβαση αν γίνεται εντός τριμήνου και 60 μέρες αν γίνεται
εντός εξαμήνου

Η ΚΥΑ αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εν γένει και η κλιμάκωση των προστίμων 1.000-50.000 δεν αφορά μόνο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.