Υποβολή αιτήσεων στο Λ.Τ.Θήρας για τον Ελλιμενισμό Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής

Τους ενδιαφερόμενους καλεί το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, να υποβάλλουν αίτηση για τον ελλιμενισμό επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας,  για την θερινή περίοδο του 2021.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την 1 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν 29 Απριλίου.

Λόγω της υγειονομικής κατάστασης, οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email dltthiras@gmail.com, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2021