Το περιβάλλον χρειάζεται την προσοχή μας

Περιβαλλοντική δράση υποβρύχιου καθαρισμού , στον Κόρφο της Θηρασιάς διοργάνωσε ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των καταστατικών του σκοπών . Βασικός στόχος η ευαισθητοποίηση για την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για το περιβάλλον και τη προστασία του. Ειδικότερα την προστασία του πλούτου του νησιού μας, τη θάλασσα, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή -εκπαίδευση συνανθρώπων μας σε τέτοιου είδους δράσεις.

Ταυτόχρονα με τον καθαρισμό του βυθού, πραγματοποιήθηκε και πρόγραμμα εκπαίδευσης κατάδυσης με επαγγελματίες δύτες που πρόσφεραν την εμπειρία τους σε παιδιά και νεαρούς οι οποίοι συμμετείχαν στη συνολική δράση του προγράμματος.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής δράσης πραγματοποιήθηκε εκτός από την Θηρασιά, επιτόπιος έλεγχος του βυθού στη θέση “Αποθήκες” στο Ακρωτήρι Θήρας και καθαρισμός στην ευρύτερη τοποθεσία με στόχο το πρόγραμμα να διευρυνθεί και σε άλλες περιοχές το επόμενο διάστημα.

Ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο της κοινότητας Θηρασιάς κ. Πέτρο Καραμολέγκο για την συνεργασία και την φιλόξενη διάθεση του, με τη δέσμευση ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον έχοντας πάντα προτεραιότητα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.