Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ, το νέο εξαετές Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

 

Στόχος του είναι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης των συσκευασιών στη χώρα μας « με τα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης» και αναπτύσσεται σε 5 άξονες:

 

  • Δωρεάν λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης για τους Δήμους, χωρίς να επιβαρύνονται οι Δήμοι. Και τελικά οι δημότες, με κόστος για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. Αφού όλες οι σχετικές εργασίας πραγματοποιούνται δωρεάν από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

 

  • Παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου στους πολίτες για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Ώστε να αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των δημοτών μέσω της ανακύκλωσης. Αφού οι συσκευασίες έχουν αξία και οι δημότες δικαιούνται το δικό τους μέρισμα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

 

  • Δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας. Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών από τα σημεία παραγωγής των άδειων συσκευασιών. Όπως Υπηρεσίες του Δημοσίου, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία. Καθώς και άλλα σημεία υψηλής καταναλωτικής έντασης, προς τα «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης».

 

  • Διαλογή και επεξεργασία στην Πηγή με χρήση υψηλής τεχνολογίας. Με στόχο να μειωθεί το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Αφού μειώνονται έως 90% οι όγκοι υλικών που μεταφέρονται. Λόγω της διαλογής στην Πηγή. Ενώ όλες οι εργασίες παραλαβής, διαχωρισμού, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης πραγματοποιούνται αυτόματα στην Πηγή. Και χωρίς να απαιτούνται άλλες υποδομές ανακύκλωσης.

 

  • Παραγωγή 100% καθαρών υλικών χωρίς προσμίξεις. Αφού χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής αμερικάνικης τεχνολογίας. Και παράγονται υλικά που αποτελούν εμπορεύματα. Τα οποία προωθούνται απευθείας στη βιομηχανία για τελική ανακύκλωση.

 

Η  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, μέσα από μια διαδικασία,  αναπτύσσεται:

 

Στο 100% των Περιφερειών της χώρας.
Στο 91,70% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Στο 100% των Δήμων της χώρας με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων.
Στο 100% των 25 μεγαλύτερων (σε πληθυσμό) νησιών της χώρας.
Σε 200 Δήμους της χώρας.

Υπενθυμίζουμε πως ,  οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων παραιτήθηκαν χθες από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ κάνοντας σαφές πως δεν πρόκειται να γίνουν συμμέτοχοι στην αυτοκατάργηση του ΕΟΑΝ και την υπονόμευση του μέλλοντος της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, θεωρούν πως η απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΕΟΑΝ είναι μια πολιτική και όχι τεχνοκρατική απόφαση .

 

Η διεύθυνση εναλλακτικής διαχείρισης του ΕΟΑΝ όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρέθεσε στην εισήγησή της, μια σειρά ακόμα από δεδομένα που συνηγορούσαν στη μη-έγκριση του συστήματος, όπως για παράδειγμα ότι σε διερεύνηση στελέχους του ΕΟΑΝ σε 83 αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης στην Αττική διαπιστώθηκε πως λειτουργούσαν μόλις τα 20.

 

“Η παραίτηση ήταν η μόνη επιλογή μετά την έγκριση του εξαετούς επιχειρησιακού σχεδίου του
συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

H έγκριση αυτή δόθηκε χωρίς να εξεταστεί επί της ουσίας η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του συστήματος και η δυνατότητα να πετύχει στόχους ανακύκλωσης, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα της αρμόδιας διεύθυνσης
εναλλακτικής διαχείρισης του ΕΟΑΝ, και χωρίς να κατατεθούν από τον πρόεδρο του ΕΟΑΝ δεδομένα που
τεκμηριώνουν ότι το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης του
επιχειρησιακού σχεδίου, βάσει των όσων προβλέπει η νομοθεσία.

Αντ’ αυτού, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ εισηγήθηκε την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταθέτοντας στο μέλλον τον έλεγχο της βιωσιμότητάς του.

Με άλλα λόγια, η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΟΑΝ αποφάσισε την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, και άρα τη λειτουργία του συστήματος για τα επόμενα έξι έτη, χωρίς να είναι σε θέση να τεκμηριώσει το αξιόπιστο και βιώσιμο αυτού του σχεδίου και άρα του συστήματος. Ο ΕΟΑΝ θα μπορούσε να είχε διεξάγει τον έλεγχο από την πρώτη στιγμή που δέχτηκε την τελευταία έκδοση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ήτοι από τον Μάιο του 2020.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ επέλεξε πρώτα να εγκρίνει και μετά να ελέγξει το σύστημα”.