Την 1η Ιουνίου ξεκινά το τέλος ανακύκλωσης για τα πλαστικά μπουκάλια

Την 1η Ιουνίου ξεκινά η επιβολή του τέλους ανακύκλωσης για τα προϊόντα που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) στη συσκευασία τους. Η καταβολή του τέλους για τα πλαστικά μπουκάλια και τις συσκευασίες θα επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

Συγκεκριμένα οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν τέλος ανακύκλωσης το οποίο μεταφράζεται σε 8 λεπτά επιπλέον ανά συσκευασία. Το ποσό του τέλους θα αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ και αποτυπώνεται ταυτόχρονα στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης που έχει υποχρέωση να τηρεί εφόσον πουλά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουn στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε σημείο εμφανές για τον καταναλωτή ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα υπόκεινται σε τέλος ανακύκλωσης με παράλληλη αναγραφή του ποσού.

Το συγκεκριμένο τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα που είναι δημόσια θα εισπράττονται από την ΑΑΔΕ και θα αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με σκοπό να διατεθούν για την χρηματοδότησηη δράσεων ανακύκλωσης.

 

Απόφαση ΑΑΔΕ

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/

2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού»

 

Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης.

Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.
Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Η δήλωση απόδοσης του τέλους ανακύκλωσης υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά.

 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ_PVC_ΦΕΚ2479_20.5.2022

 

Photo: unsplash/tanvi sharma