Στα σκαριά ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στη Σαντορίνη

Το ζήτημα των σκουπιδιών, απασχολεί το νησί της Σαντορίνης, πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την χρονιά που μας πέρασε, όταν συνέβησαν πολλά στο νησί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Πλέον τα πράγματα φαίνονται ότι μπαίνουν σε μία σειρά, καθώς έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μάλιστα, προ ημερών με ανακοίνωσή της, η Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε για το «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας» που αναμένεται, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες του ΦΟΔΣΑ.

Ο δήμαρχος Θήρας. Νίκος Ζώρζος, μιλώντας στην “Κοινή Γνώμη”, ανέφερε ότι θα μεταβεί σήμερα Πέμπτη στη Ρόδο για αναλυτική επικοινωνία με τον ΦΟΔΣΑ και αμέσως μετά τις συναντήσεις, θα είναι σε θέση να μιλήσει αναλυτικά για το ζήτημα.

 

Η περασμένη χρονιά για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

 

Μια ιδιαιτέρως παραγωγική χρονιά για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς δύο μεγάλα περιβαλλοντικά έργα κλίμακας, τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσων Ρόδου και Σαντορίνης μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, με σκοπό να ανατρέψουν άρδην τα δεδομένα του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο αλλάζει πλέον ταχύτητα σε ό,τι αφορά στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την τελευταία του συνεδρίασή της υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τα δύο Πρακτικά Ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης Διεθνών Διαγωνισμών, οι οποίοι υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί Σ.Δ.Ι.Τ, των πολύ σημαντικών περιβαλλοντικών έργων για τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας.

 

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων του Δήμου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. Σκοπός της Α’ Φάσης ήταν η προεπιλογή εκείνων των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν αφενός την απαιτούμενη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια κι αφετέρου, την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς και την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης.

 

Τι περιλαμβάνει το έργο

 

Το αντικείμενο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας» περιλαμβάνει:

 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.-Μ.Α.Α)

 

Η συγκεκριμένη μονάδα θα περιλαμβάνει επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών απορριμμάτων και επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής. Στη ΜΕΑ εκφορτώνονται τα σύμμεικτα σκουπίδια στη Μονάδα Υποδοχής, όπου το αυτόματο σύστημα γερανογέφυρας με αρπάγη τροφοδοτεί το κινούμενο δάπεδο και τα απορρίμματα, μετά την απομάκρυνση των ογκωδών, οδηγούνται στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής. Στο κινούμενο δάπεδο διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα, από το οργανικό. Το οργανικό θα οδηγηθεί για κομποστοποίηση ενώ με τη χρήση ενός περιστροφικού και ενός δονητικού κόσκινου το άχρηστο υπόλειμμα του οργανικού θα καταλήξει για ταφή στο ΧΥΤΥ. (άρα έχουμε μία πρώτη ποσότητα υπολείμματος για τον ΧΥΤΥ)

Για τον περαιτέρω διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, τα απορρίμματα περνάνε από οπτικούς και βαλλιστικούς διαχωριστές, με τη βοήθεια των οποίων ανακτώνται ρεύματα χαρτιού, πλαστικού φιλμ και σκληρών πλαστικών συσκευασιών, ενώ στο τέλος της σειράς οι μαγνήτες ανακτούν σιδηρούχα σώματα και οι αλουμινοδιαχωριστές κουτάκια αλουμινίου. Δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το ποσοστό ανάκτησης, αλλά εδώ έχουμε μια μείωση των απορριμμάτων. Όλα τα ανακτημένα υλικά καταλήγουν στις καμπίνες ποιοτικού ελέγχου, όπου αφαιρούνται τυχόν προσμίξεις, και στη συνέχεια δεματοποιούνται για την ευκολότερη διάθεσή τους. Και εδώ άρα έχουμε ένα δεύτερο υλικό που προφανώς ξαναεκτρέπεται προς τον ΧΥΤΥ.

 

Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών

 

Το οργανικό κλάσμα οδηγείται στη Μονάδα Κομποστοποίησης για βιολογική επεξεργασία σε κλειστούς, οριζόντιους βιοαντιδραστήρες, όπου παραμένει για 2 περίπου εβδομάδες σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον θερμοκρασίας και υγρασίας. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει ένα υγιεινοποιημένο και σταθεροποιημένο οργανικό υλικό. Το σταθεροποιημένο προϊόν οδηγείται τελικά στη Μονάδα Εξευγενισμού – Ραφιναρία, όπου διαχωρίζεται το ώριμο, πλέον, compost από τις διάφορες προσμίξεις (σκληρά πλαστικά, χαλίκι, αδρανή, filmπλαστικών, γυαλί), τα οποία συλλέγονται και οδηγούνται προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΥ ως άχρηστα προϊόντα (τρίτη ποσόσητα). Το παραγόμενο Compost θεωρείται πλέον πλήρως εξευγενισμένο και κατάλληλο προς τελική διάθεση. Τα υπολείμματα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων οδηγούνται στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, ο οποίος είναι πλήρως στεγανοποιημένος και διαθέτει δίκτυο συλλογής των στραγγισμάτων καθώς και δίκτυο συλλογής του εκλυόμενου βιαερίου. (τέταρτη ποσότητα).

Η σκόνη και οι οσμές απάγονται από όλους τους κλειστούς χώρους επεξεργασίας των απορριμμάτων και υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης, με στόχο την μείωση των εκπομπών σε χαμηλά επίπεδα, ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Παράλληλα, αποφεύγεται η έκλυση σκόνης και οσμών εκτός των κτιρίων. Εδώ υπάρχει το θέμα του πρώτου κινούμενου δαπέδου που γίνεται σε ανοιχτό σχεδόν χώρο και δεν φαίνεται να προστατεύει από οσμές. Το σύνολο των παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων της εγκατάστασης οδηγείται σε ειδική Μονάδα Επεξεργασίας. Τα υγρά απόβλητα τροφοδοτούν τους βιοαντιδραστήρες βιολογικής επεξεργασίας, και στη συνέχεια υφίστανται φυσικοχημική επεξεργασία στη Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης, με σκοπό την ανάκτηση νερού, κατάλληλου για τις βιομηχανικές χρήσεις στο έργο και τις ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου.

 

Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που βάζει τέλος σε μια συζήτηση πολλών ετών και σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη Σαντορίνη, την αλλαγή σελίδας σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον του νησιού, την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή του, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Στο ΧΥΤΥ θα οδηγούνται τα υπολείμματα της επεξεργασίας, τα οποία αποτελούνται από αδρανή υλικά τα οποία δεν παράγουν οσμές και στραγγίσματα. Ο χώρος ταφής θα είναι πλήρως εξοπλισμένος με όλες τις υποδομές αντιρρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής ταφή των μη ανακυκλώσιμων υλικών. Ο ΧΥΤΥ θα περιλαμβάνει, έργα στεγανοποίησης, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και έργα άμεσης αποκατάστασης των κυττάρων και επανένταξης στο ευρύτερο περιβάλλον.

Πηγή: Κοινή Γνώμη.

Κεντρική εικόνα: messinialive.gr