Σαντορίνη: Μη έγκριση ανέγερσης ξενοδοχείου 5 αστέρων -Ανασύνταξη της μελέτης για επανεξέταση

Δεν εγκρίθηκε  μελέτη ανέγερσης 5 άστερου ξενοδοχείου στη Σαντορίνη από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού .

Στο έργο με τίτλο ” Νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας Ερμού 15-17 Α.Ε. στην εντός οικισμού περιοχή Ακρωτηρίου στη θέση Κουκουμαβλιές Σαντορίνης,  δεν εγκρίθηκε η μελέτη διότι η υλοποίηση της απαιτεί μεγάλο όγκο εκσκαφών,  ενώ η ενσωμάτωση στο κτηριακό σύνολο μεγάλου αριθμού υδάτινων επιφανειών δεν συνάδει με τα μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά του προστατευόμενου περιβάλλοντος, που έπρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη στον συνολικό σχεδιασμό.

 

Όπως αναφέρεται η ενδιαφερόμενη μπορεί να επανέλθει ανασυντάσσοντας την μελέτη προς την ακόλουθη κατεύθυνση:

 

  • Της μείωσης του ύψους των κτισμάτων της στάθμης 4 και της προσαρμογής τους στα παραδοσιακά πρότυπα και αναλογίες, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σύνολο του σχεδιασμού.

 

  • Του περιορισμού των υπόγειων χώρων με σκοπό τον περιορισμό των εκσκαφών, οι οποίοι επιφέρουν συνολική αλλοίωση του βραχώδους ανάγλυφου.

 

  • Της εγκατάστασης μιας κολυμβητικής δεξαμενής περιορισμένης επιφάνειας, προς εξυπηρέτηση των ενοίκων του ξενοδοχείου, ως στοιχείου το οποίο μπορεί να συμμετέχει αρμονικά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ανεξάρτητα από την ογκοπλασία των κτισμάτων που αποτελούν τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους.

Πηγή: tornosnews.gr