Οι χαμηλοί μισθοί φταίνε για τις ελλείψεις προσωπικού

‘Ερευνα των ευρωπαϊκών συνδικάτων καταρρίπτει την κυρίαρχη αντίληψη στην Ε.Ε. περί ελλείμματος δεξιοτήτων, καταδεικνύοντας ότι εμφανίζουν έλλειμμα εργατικού δυναμικού οι επιχειρήσεις που προσφέρουν αναξιοπρεπείς αμοιβές.

Ακόμη και η συντηρητική Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων αγανάκτησε με τις υπέρμετρα υψηλές κορόνες για το έλλειμμα προσωπικού και δεξιοτήτων και την έναρξη του Ετους Δεξιοτήτων από τις 9 Μαΐου, και αναγκάστηκε να δώσει στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα έρευνας με την οποία αμφισβητείται η κυρίαρχη αντίληψη.

Αναφέρει ότι το έλλειμμα προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας δεν οφείλεται στο έλλειμμα δεξιοτήτων αλλά «στους χαμηλούς μισθούς και στις συνθήκες εργασίας». Ενώ το 1/4 των επιχειρήσεων της Ε.Ε. αναφέρουν προβλήματα παραγωγής ως αποτέλεσμα των ελλείψεων εργατικού δυναμικού πέρυσι, οι ηγέτες της Ε.Ε. και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων επιμένουν ότι για την έλλειψη ευθύνεται αποκλειστικά το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων εργαζομένων.

 

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ΕTUI) αποκαλύπτει τα εξής:

 

  • Οι τομείς στους οποίους οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν περισσότερο από το 2019 έως το 2022 «είχαν την τάση να προσφέρουν γενικά χειρότερες συνθήκες εργασίας».

 

  • Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σημείωσαν αύξηση σε τομείς με σχετικά χαμηλότερες αμοιβές.

 

  • Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι υψηλότερες σε τομείς και προφίλ που δεν απαιτούν απαραίτητα υψηλότερες δεξιότητες.

 

Η έρευνα συμπεραίνει ότι σε τομείς όπου παρατηρείται –και στη μετά Covid εποχή– έλλειμμα προσωπικού, οι εργαζόμενοι δεν είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις για να αποφύγουν την ελαστικότητα της εργασίας. Διαπιστώνεται ότι είχαν 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερες πιθανότητες να υποαπασχοληθούν λόγω της σύναψης προσωρινής σύμβασης ή σύμβασης μερικής απασχόλησης λόγω έλλειψης καλύτερης επιλογής.

 

Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που δεν έχουν κανέναν έλεγχο στη σειρά των καθηκόντων τους… Γενικά βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση και έχουν λιγότερο έλεγχο του χρόνου τους… είναι πιθανό να έχουν μη τυπικούς χρόνους εργασίας, να εργάζονται υπό υψηλή πίεση και να απαιτείται να είναι ευέλικτοι ως προς τη διαθεσιμότητά τους για εργασία».

 

Επιπλέον, η έρευνα καταλήγει στην άποψη ότι «το μερίδιο των εργαζομένων που κερδίζουν λιγότερο από το 60% του μέσου μισθού είναι σημαντικά υψηλότερο σε εκείνες τις χώρες και τους τομείς όπου τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκαν περισσότερο».

 

Ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων από τις 9 του Μάη

Η δημόσια συζήτηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για διευρυνόμενο «έλλειμμα δεξιοτήτων» είναι τόσο παλιά όσο είναι σχεδόν η ίδια η σύλληψη της Ενωμένης Ευρώπης. Η απόκτηση δεξιοτήτων ανάγεται σε φάρμακο διά πάσαν εργασιακή νόσο και γίνεται κυρίαρχη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης από την εποχή σύνταξης της πρώτης Λευκής Βίβλου για την απασχόληση, δηλαδή, πολύ πριν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στην ψηφιακή μετάβαση. Η ευθύνη για την ανεργία και την υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού επιρρίπτεται στις «μειωμένες ικανότητές» του.

 

Συγχρόνως, αποσυνδέεται το κόστος επιμόρφωσης του προσωπικού από τις δαπάνες των επιχειρήσεων και συνδέει την άντληση πόρων με τη γενική φορολογία, από την οποία χρηματοδοτούνται τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα.

 

Φέτος ορίστηκε το «’Ετος Δεξιοτήτων» να ξεκινήσει στις 9 Μαΐου και να διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου 2024. Το σχετικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που έδωσε το πράσινο φως γι’ αυτό, αναφέρει ότι «στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση ταλέντων, στη βελτίωση των προσόντων και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων».

 

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε με 524 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 24 αποχές ορίζει συνέργειες, συντονισμό πολιτικών και σύνταξη εκθέσεων για τα 27 κράτη-μέλη. Στόχος, να «συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καλύπτοντας τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην Ε.Ε. (ιδίως το ψηφιακό χάσμα) και επιτρέποντας στο εργατικό δυναμικό να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης». Σε αυτό το πλαίσιο οι «27» αναμένεται να διαθέσουν ακόμη περισσότερους πόρους για τα προγράμματα κατάρτισης που θεωρητικά οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων.

 

Πόροι από πηγές που δεν εξαντλούνται μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά επεκτείνονται στον Μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα κονδύλια από την «Ψηφιακή Ευρώπη», στο πρόγραμμα «Ηorizon» και Erasmus+. Η Επιτροπή θα συντονίζει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ετους Δεξιοτήτων σε συνέργεια με εθνικούς συντονιστές από κάθε κράτος-μέλος και τους αρμόδιους οργανισμούς της Ε.Ε., κυρίως το CEDEFOP, τον ENISA και το ETF, και θα εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Πηγή: efsyn.gr