Μέτρα και απαγορεύσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια στο Αμμούδι. Τι ισχύει από τις 7 Ιουνίου

Την λήψη περιοριστικών μέτρων για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στον λιμένα του Όρμου στο Αμμούδι, που θα ισχύσουν από την Παρασκευή 7 Ιουνίου, αποφάσισε το Λιμεναρχείο Θήρας, σε συνέχεια της ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 16 Μαϊου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ, περιορισμοί κυκλοφορίας για τον κίνδυνο κατολισθήσεων σε Σαντορίνη και Θηρασιά

Τι αποφασίστηκε

Στις 5 Ιουνίου το Λιμεναρχείο Θήρας αποφάσισε ” Περιοριστικά μέτρα για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στον λιμένα Όρμου Αμμουδίου ν. Θήρας” με την απόφαση να ισχύει από την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

 

  • Απαγόρευση αγκυροβολίας και πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία του λιμένα Αμμουδίου όλων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

 

  • Ανώτατο αριθμό των προς επιβίβαση επιβατών στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που δραστηριοποιούνται στο λιμένα Αμμουδίου, στα τριακόσια (300) άτομα ημερησίως.

 

  • Της παρούσας Απόφασης εξαιρείται το Επιβατηγό – Δρομολογιακό πλοίο που διαθέτει Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΘΗΡΑΣΙΑ – ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ και Επιστροφή».

 

  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι παραβάτες, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Η απόφαση όπως αναφέραμε έχει ισχύ από την Παρασκευή 7 Ιουνίου και είναι ήδη αρκετές οι αντιδράσεις από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους που τους απαγορεύτηκε η προσέγγιση στο Αμμούδι.