Iσότιμη πρόσβαση σε φάρμακα υψηλής ποιότητας για τους πολίτες της ΕΕ

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα φαρμακευτική στρατηγική ως συνιστώσα της νέας ‘Ενωσης Υγείας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

 

Την στρατηγική για την ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά προσιτά φάρμακα και την στήριξη της φαρμακευτικής καινοτομίας στην ΕΕ, που εγκρίθηκε παρουσίασε σήμερα, η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Σημειώνεται ότι η νέα στρατηγική αναμενόταν να ανακοινωθεί πριν τη νόσο Covid-19, αλλά υπό το πρίσμα της πανδημίας μια πιο φιλόδοξη πρόταση είναι απαραίτητη ανέφερε η Σ. Κυριακίδου.

 

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές χαιρέτησαν τη νέα στρατηγική, καθώς υλοποιεί τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, που επιδεινώνεται λόγω της πανδημίας και για μια πιο ορθολογική χρήση των φαρμάκων καθώς και τη διαχείριση των φαρμακευτικών απορριμμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

 

Τονίστηκε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα υψηλής ποιότητας για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

 

Θίγοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές δραστικών φαρμακευτικών ουσιών από χώρες εκτός ΕΕ. Αυτό θα συμβεί μέσω της αύξησης της παραγωγής τους στην Ευρώπη και τη στήριξη της καινοτομίας.

 

 

Επιπλέον ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεταξύ άλλων:

• η ανάπτυξη φαρμάκων για σπάνιες νόσους για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία
• η καταπολέμηση του καρκίνου
• η μικροβιακή αντοχή
• η διαφάνεια στις διαδικασίες εφοδιασμού φαρμάκων
• οι κοινές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ
• οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
• η οριστικοποίηση της νομοθεσίας για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

 

Τι θα αλλάξει με την νέα στρατηγική

 

Θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καλύψει τις φαρμακευτικές της ανάγκες, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης, μέσω ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η στρατηγική, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της οικοδόμησης μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως ζήτησε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός φαρμακευτικού συστήματος της ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι των προκλήσεων του μέλλοντος και ανθεκτικό στις κρίσεις.

 

Ποιοι είναι οι 4 κύριοι στόχοι

 

  • Η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα και την αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών (π.χ. στους τομείς της μικροβιακής αντοχής, του καρκίνου, των σπάνιων νόσων)

 

  • Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ασφαλών, αποτελεσματικών και πιο πράσινων φαρμάκων

 

  • Η ενίσχυση των μηχανισμών ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων, και την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας του εφοδιασμού

 

  • Η εξασφάλιση ισχυρής φωνής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, με την προώθηση προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας υψηλού επιπέδου

 

H στρατηγική είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο αντιμετώπισης κρίσεων, αντλεί διδάγματα από την αρχική αντίδραση στην πανδημία της νόσου COVID-19 και καθιστά τον φαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης καλύτερα προετοιμασμένο και ανθεκτικότερο σημειώνεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου.

 

Στη στρατηγική παρουσιάζονταιι συγκεκριμένες δράσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των φαρμάκων.

 

Υποστηρίζει διαφοροποιημένες και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, διασφαλίζοντας την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον κόσμο, και προωθεί βιώσιμα φαρμακευτικά προϊόντα για τη μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου, την αντιμετώπιση της ρύπανσης από φαρμακευτικά κατάλοιπα και την προώθηση οικολογικότερων μεθόδων παρασκευής, χρήσης και απόρριψης.

 

Αναμένεται να διασφαλίσει την φαρμακευτική πολιτική της ΕΕ, ώστε να εξακολουθήσει να υπηρετεί τη δημόσια υγεία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιστημονικού και εμπορικού μετασχηματισμού.

 

Θα στηρίξει τις καινοτομίες με επίκεντρο τον ασθενή και θα λαμβάνει υπόψη τις ψηφιακές και τεχνολογικές μεταβολές.

 

Η στρατηγική θα συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο της συνόδου του Συμβουλίου EPSCO στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

 

 

«Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τη ζωτική ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υγείας μας. Σ’ αυτήν εντάσσεται και η πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και υψηλής ποιότητας φάρμακα με προσιτή τιμή. Στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η ΕΕ, η στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τέτοια φάρμακα. Καλώ τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την προσέγγιση αυτή, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την επόμενη τριετία και πέραν αυτής.» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

 

«Στο παρελθόν τα αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα, εμβόλια και αγωγές συνέβαλαν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις κύριες αιτίες νόσων και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών. Τα προϊόντα αυτά θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Η σημερινή στρατηγική βοηθά τη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική και καινοτόμος, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανάγκες των ασθενών και των συστημάτων υγείας μας.» δήλωσε ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Σήμερα ξεκινάμε τις εργασίες για να διασφαλίσουμε ότι ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα είναι οικονομικώς προσιτά και προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και σε όλους τους ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τη φαρμακευτική στρατηγική μας για την Ευρώπη, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε ένα φαρμακευτικό περιβάλλον θωρακισμένο έναντι των προκλήσεων του μέλλοντος και επικεντρωμένο στον ασθενή, στο οποίο η βιομηχανία της ΕΕ θα μπορεί να καινοτομεί, να ευημερεί και να καταλαμβάνει ηγετική θέση παγκοσμίως. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο όραμά μας για ανοικτή στρατηγική αυτονομία και η απάντησή μας στις σημερινές προκλήσεις και στις αδυναμίες που κατέδειξε η νόσος COVID-19. Σήμερα θέτουμε τα θεμέλια για έναν ακόμη πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.»επισήμανε η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.