Γιατρούς Συνεργάτες αναζητά το Γ. Νοσοκομείο Θήρας

 

Γιατρούς Συνεργάτες για δώδεκα μήνες αναζητά το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με δυνατότητα έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. για το Γ.Ν.Θ. προκειμένου να στηρίξει την παροχή υπηρεσιών υγείας αναζητά:

 

  •   1 ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  •   1 ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  •   2  ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τι αφορά η Συνεργασία

 

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 272 ώρες τον μήνα.

Η Μηνιαία Μικτή Αμοιβή είναι 4.270€

Θα εκτιμηθεί η εμπειρία και γνώση στην επείγουσα Ιατρική ΤΕΠ , διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας.

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, όπως αυτό καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Πως θα γίνει η επιλογή

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών
σημειωμάτων που θα υποβάλλουν. Σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα
κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με
απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την
ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά
τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

Που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για
σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό
διάστημα από 24/9/2020 έως και 7/10/2020, ώρα 14.00 ως εξής:

α) Να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr@santorini-hospital.gr

β) Να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας
ταχυμεταφορών.

γ) Να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.