Εξαθλιωμένα τα συστήματα υγείας σε χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις πιο λεηλατημένες και εξαθλιωμένες

Σε κίνδυνο κατάρρευσης βρίσκονται τα συστήματα υγείας πολλών ευρωπαϊκών χωρών από τις ελλείψεις προσωπικού, όπως επισημαίνουν ευρωβουλευτές, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και επαγγελματικοί σύλλογοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του euroactiv, η κρίση οφείλεται κυρίως στην έντονη μετανάστευση των επαγγελματιών υγείας που αναζητούν καλύτερους όρους εργασίας σε πλουσιότερα κράτη όπως είναι η Γερμανία και η Σουηδία.

«Η Ρουμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι οι πιο λεηλατημένες και εξαθλιωμένες από αυτή τη διαδικασία απομάκρυνσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και λαμπρών μυαλών», δήλωσε στο EURACTIV ο Gugliemo Trovato, διευθυντής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Ένωσης.

Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, δεν είναι λίγοι οι ευρωβουλευτές που υποστηρίζουν ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να αναζητήσουν λύσεις, εγκρίνοντας χρηματοδότηση, συλλέγοντας δεδομένα κ.α.