ΕΟΦ: «Ένοχο» το εμβόλιο Covid για 63 θανάτους και 1.633 παρενέργειες

Στην παραδοχή ότι το εμβόλιο για τον Covid-19 ευθύνεται για 63 θανάτους αλλά και 1.633 περιστατικά με παρενέργειες προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Τα στοιχεία του ΕΟΦ, σύμφωνα με όσα υποβλήθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, καταδεικνύουν ότι από τις αναφορές αυτές οι 1.344 δηλώθηκαν ως σοβαρές.΄

Οι αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν σε ποσοστό 39,93% άτομα ηλικίας 30-49 ετών, κατά 26,7% άτομα ηλικίας 50-69 ετών, το 12,06% ηλικίες άνω των 70 ετών, σε ποσοστό 10,35% άτομα μεταξύ 18 και 29 ετών, σε ποσοστό 6,61% άτομα χωρίς να διευκρινίζεται η ηλικία τους και τέλος σε ποσοστό 4,35% άτομα έως 17 ετών.

Παράλληλα, στον ΕΟΦ έγιναν 63 αναφορές θανάτων ως εικαζόμενες πιθανές παρενέργειες απ’ τον εμβολιασμό. Ωστόσο για μόλις δύο (2) αναφορές αξιολογήθηκε ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible), 1 με το Comirnaty (Pfizer) και 1 με το Vaxzevria (AstraZeneca)

 

Από τις 63 αναφορές:

 

  • 12 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely)

 

  • 14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable)

 

  • 35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).

Από τα 63 αναφερόμενα περαστικά τα 38 έλαβαν χώρα το 2021, τα 21 έλαβαν χώρα το 2022 και για τα 4 δεν υπάρχει η σχετική πληροφορία.