Εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 51 επενδύσεις σε νησιά των Κυκλάδων

Συνεχίζεται αμείωτο το ενδιαφέρον της αγοράς για επενδύσεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τις δύο, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για την τοπική οικονομία, που μεταφράζεται σε εισόδημα και θέσεις εργασίας.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της αγοράς για επενδύσεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου καθώς οι δύο Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, να υποδέχονται σημαντικό αριθμό αιτήσεων επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των σχεδίων αυτών, από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων, υπέγραψε την υπαγωγή 51 επενδυτικών σχεδίων σε νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, στα καθεστώτα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

  • Το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 60.657.560,17€

 

  • Η συνολική επιχορήγηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 19.010.152,57€

 

  • Η συνολική φορολογική απαλλαγή ανέρχεται σε 1.970.958,9€.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων της ΠΝΑ.

http://www.2890.syzefxis.gov.gr/index.php/2021/05/28/oristikos-pinakas-a-pmm/

Στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/n4399_or_pinakas_kat_diap_kyklades_mpm_270521.pdf

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές, τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της, στην Διεύθυνση :
http://www.2890.syzefxis.gov.gr/

όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
στη Σύρο και στη Ρόδο και παρέχουν κάθε σχετική με Ιδιωτικές Επενδύσεις Πληροφόρηση :
Στα Τ/Φ : 22810 – 98.818 (Σύρο), 22410 – 26182 (Ρόδο) & στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: grependyton@1730.syzefxis.gov.gr & investors.dod@pnai.gov.gr