«Δίχτυ προστασίας» για τα προστατευόμενα είδη και τους τύπους οικοτόπων της χώρας

«Δίχτυ προστασίας» για τα είδη πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενούνται κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές Natura δημιουργείται με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά.

Σύμφωνα με την απόφαση δημιουργείται «οδικός χάρτης» με ενιαίες προδιαγραφές και σχέδια δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων σε όλη την Χώρα.

Στόχος είναι η μείωση των κινδύνων και των απειλών που δέχονται οι οικότοποι και τα προστατευόμενα είδη, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα και τα προτεινόμενα μέτρα του έργου LIFE-IP 4 NATURA, που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την τελική κατάρτιση των σχεδίων δράσης, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών ομάδων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών με την υποχρεωτική διενέργεια τοπικών διαβουλεύσεων, έτσι ώστε το «δίχτυ προστασίας» να είναι ισχυροποιημένο με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και διαφάνεια.

«Με αυτή την Απόφαση, Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει -μετά από πολλά χρόνια- στη θέσπιση ενιαίων κανόνων στα υπό κατάρτιση σχέδια δράσης ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση των σπάνιων τύπων οικοτόπων και ειδών της χώρας.

Ακολουθούμε τις αρχές και τους κανόνες της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Απλώνουμε ουσιαστικά ένα δίχτυ προστασίας. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας μας, καθώς και τα είδη που φιλοξενούν» δήλωσε σχετικά με την απόφαση ο Ν. Ταγαράς.