Δήμος Θήρας: Πρόσληψη δύο ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Δήμος Θήρας: Προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ο Δήμος Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν από την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 έως και την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: sox@thira.gov.gr είτε με προσωπική παρουσία στα γραφεία της υπηρεσίας στο Δήμο Θήρας, Φηρά Θήρας Τ.Κ 84700, απευθύνοντάς την στη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θήρας υπόψιν κας Άννας Αργυρού (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2286360142/141/157).

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.thira.gov.gr.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και την κατάταξη των υποψηφίων στην ανακοίνωση που έχει στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.thira.gov.gr.