Βελτίωση της ΚΥΑ για τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις εποχικές νησιωτικές επιχειρήσεις

Την Βελτίωση της Κοινής Υπουργικής απόφασης σχετικά με τον 3 κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ζητά με έγγραφο του το Επιμελητήριο Κυκλάδων προς τους Υπουργούς Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α.Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα στο σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου αναφέρεται σε άρθρο στην Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον 3 κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην οποία προβλέπεται:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των
εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020 Βάσει των στοιχείων του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η
επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020, εξαιρούνται oι λύσεις συμβάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι
οικειοθελείς παραιτήσεις».

Αναφορικά με αυτή την παράγραφο της ΚΥΑ το επιμελητήριο επισημαίνει ότι:

Θεωρούμε απαραίτητη τη βελτίωσή της προκειμένου να μην αδικηθούν σι εποχικές
νησιωτικές επιχειρήσεις (όπως καταλύματα, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
κλπ), που έχουν συνάψει συμβάσεις αορίστου χρόνου με εργαζόμενους τους, μετά την
ημερομηνία από την οποία επετράπη η λειτουργία τους, αλλά και οι επιχειρήσεις
δωδεκάμηνης λειτουργίας που απασχολούν περισσότερο Προσωπικό κατά τη θερινή
περίοδο, με το οποίο έχουν συνάψει συμβάσεις αορίστου διαρκείας.

Δυνάμει του παραπάνω άρθρου:

Μια εποχική ξενοδοχειακή ή άλλη επιχείρηση σύναψε εντός του διαστήματος κατά το οποίο επετράπη η λειτουργία της, σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι επιλέξιμη, ενώ αν σύναψει σύμβαση αορίστου χρόνου, είναι μη επιλέξιμη.

Μια ξενοδοχειακή ή άλλη επιχείρηση δωδεκάμηνης λειτουργίας προσέλαβε επιπλέον προσωπικό κατά τη Θερινή περίοδο, με σύμβαση αορίστου διαρκείας,είναι επίσης μη επιλέξιμη.

Προφανώς, ο διαχωρισμός αυτός αδικεί ίσως την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις Κυκλάδες, για το λόγο αυτό Θεωρούμε λογικό και δίκαιο να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, ώστε να συμπεριλάβει τις εποχικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτές της δωδεκάμηνης λειτουργίας που σύναψαν με εργαζόμενους τους, συμβάσεις αορίστου διαρκείας από την ημερομηνία μετά την οποία επετράπη η λειτουργία τους.

Εν μέσω μιας τέτοιας πρωτόγνωρης κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, το αναμενόμενο ήταν να συναφθούν συμβάσεις αορίστου διαρκείας, αφού οι επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να προβλέψουν το διάστημα λειτουργίας τους και συνεπώς, απασχόλησης του προσωπικού τους.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που μετρούν σημαντικές ζημίες και προσπαθούν να ανταποκριθούν με μεγάλη δυσκολία στις τρέχουσεςυποχρεώσεις τους, να μην εξαιρεθούν αυτής της χρήσιμης ενίσχυσης.