Ανησυχία για πτυχές του κράτους δικαίου σε ευρωπαϊκές χώρες

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για θέματα κράτους δικαίου με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Vera Jourová, οι ευρωβουλευτές εξέτασαν γεγονότα και καταγγελίες περί παραβιάσεων σε Ελλάδα, Ισπανία και Μάλτα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, αναφορές έγιναν στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ελευθερία των ΜΜΕ και τις παρακολουθήσεις επικοινωνιών. Για την Ισπανία οι αναφορές σχετίζονταν με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και για τη Μάλτα η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα μεταρρυθμίσεων και στις έρευνες και τη λογοδοσία για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα στο οποίο επισημαίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης, όπως είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ανάλυσης σε ολόκληρο το φάσμα των αξιών της ΕΕ, η σύνδεση των ευρημάτων της με την ενεργοποίηση εργαλείων για την προστασία των αξιών και του προϋπολογισμού της ΕΕ και η αναγνώριση της σκόπιμης οπισθοδρόμησης σε ορισμένες χώρες.

 

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για θέματα που αφορούν στην ελευθερία του Τύπου και τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ, τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι θα παραμένουν εκτεθειμένοι σε κινδύνους εφόσον δεν ασκούνται διώξεις για τις υποθέσεις διαφθοράς που φέρνουν στη δημοσιότητα.