Χάρτης Υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας 4 επιπέδων

Την εφαρμογή ενός πλαισίου κατηγοριοποιημένων και στοχευμένων τοπικών μέτρων για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιά στην σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας προβλέπεται:

Η δημιουργία χάρτη υγεινομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορωνοϊό και θα περιλαμβάνει 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας:

Επίπεδο 1: ετοιμότητας

Επίπεδο 2: επιτήρησης

Επίπεδο 3: αυξημένης επιτήρησης

Επίπεδο 4: αυξημένου κινδύνου

 

O καθορισμός του επιπέδου κινδύνου σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση υγειονομικών μεγεθών και θα επικαιροποιείται ανά 15 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις της επιτροπής επιδημιολόγων ή και συχνότερα όταν επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες.

O χάρτης θα παρουσιαστεί αναλυτικά την Παρασκευή.

Ενημέρωσε επίσης ότι μέχρι σήμερα, 6 Οκτωβρίου, έχει ανασταλεί η λειτουργία 14 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα και έχουν κλείσει σε τμήματα σε 114 σχολεία πανελλαδικά. Σημειώνοντας πως η πλειοψηφία των σχολείων σε αναστολή λειτουργίας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.

Επισημαίνοντας ότι τα κρούσματα είναι γεωγραφικά αποσπασματικά και χωροταξικά μεμονωμένα, γεγονός που δείχνει ότι τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους δεν υπάρχει διασπορά εντός των σχολικών μονάδων, και ως εκ τούτου τα σχολεία θεωρούνται ασφαλή.