Χ. Δαρζέντας: Να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς των υπαλλήλων και των κατοίκων των μικρών νησιών

Να συμπεριληφθούν στις ομάδες που θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών, που λόγω της θέσης και των καθηκόντων που ασκούν είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο μόλυνσης από SARS COV 2, ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Κυκλάδων Χ. Δαρζέντας από το Υπουργείο Υγείας.

Το αίτημα αφορά τους υπαλλήλους ειδικοτήτων ( Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνίατροι κλπ) που ασκούν ελέγχους για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και υπαλλήλους που έχουν συχνή συναλλαγή με το κοινό (Τμήμα Μεταφορών, Τμήμα Ανάπτυξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης κλπ).

Επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης και Έπαρχος Θήρας ζητά να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα και οι κάτοικοι των μικρών νησιών αφού δεν υπάρχουν μεγάλες μονάδες υγείας και οι κάτοικοι είναι ευάλωτοι σε οποιαδήποτε επίσκεψη στα νησιά αυτά.

Ζητά να ληφθεί υπόψη το αίτημα για τους παραπάνω εμβολιασμούς στα πλαίσια των διαδικασιών προτεραιοποίησης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμών.