Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών στα σχολεία, λόγω Covid 19

Tι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών λόγω νόσησης από  Covid 19

Το τι θα ισχύει για τις απουσίες των μαθητών στα σχολεία λόγω νόσησης από τον Covid 19 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού με εγκύκλιο που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενου ταυτόχρονα θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR)».

 

1010_ΓΔ4_5_1_2024_Ενημέρωση_για_τις_απουσίες_μαθητών_λόγω_COVID_19