Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 5.000 νέους ανέργους για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ την Δευτέρα 8 Μαρτίου .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξουν στις 16 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

 

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

 

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό       έως      Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
3 άτομα                                                                           2
4-9 άτομα                                                                        3
10-19 άτομα                                                                    4
20-30 άτομα                                                                   6
31-50 άτομα                                                                   10

άνω των 50 ατόμων 25% του απασχολούμενου προσωπικού.

 

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.