«Τέχνη και σχολείο» μία πρωτοβουλία για τους ανθρώπους της τέχνης και της εκπαίδευσης

Τέχνη και σχολείο: Πρωτοβουλία- Πρόταση στήριξης καλλιτεχνών,  ονόμασε ο πανεπιστημιακός Αρης Στυλιανού και η ηθοποιός Μαρία Τσιμά,  την πρωτοβουλία που πήραν για να βρεθούν νέοι τρόποι επαγγελματική στήριξης των καλλιτεχνών μέσω της εκπαίδευσης.

 

Σύμφωνα με το κείμενο προτείνεται, η απορρόφηση των καλλιτεχνών και των ανθρώπων της τέχνης σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων που είναι ενεργά.

 

Οι συμμετέχοντες ζητούν η πρόταση να αγκαλιαστεί τόσο από το Υπουργείο όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η ομάδα πρωτοβουλίας  αποτελείται κυρίως από ακαδημαϊκούς πανεπιστημιακούς και ανθρώπους της τέχνης και της εκπαίδευσης. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες που βλέπουν ότι λόγω της πανδημίας ο κλάδος συρρικνώνεται.   Η πρόταση υπογράφεται ήδη από πολλούς ενεργούς πολίτες και δημοσιοποιήθηκε στο τέλος Νοεμβρίου.

Θεωρούν ότι είναι εφικτή η υλοποίηση της «για την στήριξη των ανθρώπων της τέχνης στη χώρα, αλλά και για να ενθαρρυνθεί μια άλλη σχέση με τον πολιτισμό και να δοθεί επιτέλους έμφαση στην ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων των παιδιών και εφήβων.

Το σχολείο πρέπει να είναι ο χώρος όπου, μετά την τραυματική εμπειρία της πανδημίας και μέσα από την ενίσχυση παράλληλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και δράσεων, θα καλλιεργηθεί η κοινωνική συνοχή και η δημιουργική σκέψη» σύμφωνα με το κείμενο της πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία «Τέχνη και σχολείο»   στη σελίδα της σε κοινωνικό δίκτυο όπου συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών αναφέρεται:

 

«Οι άνθρωποι της τέχνης, και ειδικότερα ο κόσμος του θεάτρου και της μουσικής, ζουν αυτή την περίοδο μια τραγική και αδιέξοδη καθημερινότητα. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ενισχύονται από την προβληματική διαχείριση των κυβερνώντων, με αποτέλεσμα το ισχυρό πλήγμα του Πολιτισμού και των συντελεστών του.
Τα πρώτα και πιο ευάλωτα θύματα είναι οι νέες και νέοι καλλιτέχνες, οι νέοι άνθρωποι που πήραν τις δύσκολες αποφάσεις να ακολουθήσουν έναν ήδη δύσβατο δρόμο, με διάθεση να συμβάλουν στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας.

 

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης.

 

Ιδιαίτερα μέσα στη συνθήκη που δημιουργεί η πανδημία του Covid-19 και χωρίς σχέδιο αλλά και την αβεβαιότητα για τη λειτουργία των θεάτρων και των μουσικών σκηνών, επιβάλλεται η ανάληψη της ευθύνης εξεύρεσης λύσεων από την Πολιτεία.

Μια διέξοδος, που δεν έχει διερευνηθεί, είναι η ώσμωση του Πολιτισμού με τη Δημόσια Εκπαίδευση, η οποία, ούτως ή άλλως, χρειάζεται ενίσχυση. Η επείγουσα ανάγκη για πολιτιστικές δραστηριότητες στα σχολεία μπορεί, τώρα, να αποδειχθεί μία δημιουργική και δυναμική προοπτική για μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου.
Αρκεί η Πολιτεία, με οργάνωση και σύστημα, να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν τα δημόσια σχολεία.

Με την εποπτεία των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία των καλλιτεχνών, μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο δημιουργικής έκφρασης και οι καλλιτέχνες να επιτελέσουν τον πολύτιμο κοινωνικό τους ρόλο.

Τι προτείνουν

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου θα μπορούν, στο πλαίσιο ενός προσεκτικά οργανωμένου προγράμματος, να συνεργαστούν με τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν καλλιτεχνικά μαθήματα ή εκπαιδευτικούς-υπευθύνους για τις θεατρικές ή άλλες ομάδες, για να τους προτείνουν και να σχεδιάσουν μαζί πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων, η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμμετοχή και παροχή υποστήριξης στις θεατρικές και μουσικές παραστάσεις που γίνονται στα σχολεία – ώστε να εμπλουτιστούν με τη ματιά και την εμπειρία των επαγγελματιών, που θα μεταφέρουν όλο το πλέγμα της θεατρικής πράξης (σκηνικά, κοστούμια, μουσική, κίνηση)– προγραμματισμό θεατρικών αναλογίων, συζητήσεων, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών αλλά και κοινωνικών δραστηριοτήτων, διά ζώσης ή και διαδικτυακά.

Σε αυτές μπορούν να εμπλακούν ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, φωτιστές, ηχολήπτες, εικαστικοί κλπ., ώστε τα παιδιά να συμμετάσχουν σε ολοκληρωμένα σχέδια δημιουργίας.

 

Μπορεί να αρχίσει ο προγραμματισμένος

Η πρόταση αυτή, ειδικά κάτω από συνθήκες μη λειτουργίας των σχολείων δεν μπορεί, προφανώς, να υλοποιηθεί άμεσα. Μπορεί, όμως, να αρχίσει ένας προγραμματισμός, να γίνουν οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις με τα σχολεία και να διαμορφωθούν οι όροι συνεργασίας.

Μπορεί, όμως, να υλοποιηθεί με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια των προετοιμασιών και να ενισχύσει την ανθρωπιστική παιδεία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναδημιουργικού μετασχηματισμού του δημόσιου σχολείου.

Αν το εγχείρημα αγκαλιαστεί και οργανωθεί από τους ιθύνοντες (πρωτίστως από το Υπουργείο Παιδείας), τότε η οικονομική του στήριξη, παρά τις όποιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, θα επιφέρει μία σημαντικότατη προσέγγιση του κόσμου των τεχνών με τον κόσμο της δημόσιας εκπαίδευσης, δημιουργώντας μία σχέση με ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα κοινωνικά και εκπαιδευτικά.

 

Πως μπορεί να χρηματοδοτηθεί

Υπάρχει συγκεκριμένη προτεραιότητα στα προγράμματα ΕΣΠΑ και διαθέσιμα κονδύλια, που είναι δυνατόν να δεσμευθούν, εφόσον υπάρξει άμεσα απόφαση από την Πολιτεία, υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ακόμη και από κονδύλια των Δήμων. Αυτά τα χρήματα, κατανεμημένα με διαφάνεια ανά εκπαιδευτική μονάδα και ομάδα καλλιτεχνών, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν οικονομικά μεγάλο τμήμα των χειμαζόμενων ανθρώπων της τέχνης.

 

Δεν αποτελούν ουτοπική πρόταση, αλλά ρεαλιστική προοπτική

Το θεσμικό και νομοθετικό καθεστώς το επιτρέπει, κονδύλια βρίσκονται. Αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση, η κινητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων, ώστε να εμπλακούν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, και, παράλληλα, να πεισθούν σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέων ότι το δημόσιο σχολείο διαθέτει πολλές και πολλαπλές δυνατότητες συμπόρευσης και συνδημιουργίας με την κοινωνία και η συγκεκριμένη είναι μία από αυτές.

Αυτό ζητούμε, ως κάτι εφικτό, που μπορεί και πρέπει να γίνει άμεσα, για την στήριξη των ανθρώπων της τέχνης στη χώρα, αλλά και για να ενθαρρυνθεί μια άλλη σχέση με τον πολιτισμό και να δοθεί επιτέλους έμφαση στην ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων των παιδιών και εφήβων.

Το σχολείο πρέπει να είναι ο χώρος όπου, μετά την τραυματική εμπειρία της πανδημίας και μέσα από την ενίσχυση παράλληλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και δράσεων, θα καλλιεργηθεί η κοινωνική συνοχή και η δημιουργική σκέψη.