Συνεργασία με Ιατρούς εξωτερικούς συνεργάτες αναζητά το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Σε πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ » για συνεργασία διάρκειας 12 μηνών με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προχώρησε η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για το Γ.Ν.Θήρας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει ήδη αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θήρας και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης.

Η προσκλήσεις για υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας με Ιατρούς Εξωτερικού Συνεργάτες για το Γ.Ν. Θήρας είναι επανάληψη των προσκλήσεων που ανακοινώθηκαν στις 18 Μαϊου και τις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 με τις οποίες δεν καλύφθηκαν όλες οι ειδικότητες .

 

Ποιές είναι οι Ειδικότητες

 

1 Ιατρός  Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

Θα συνεκτιμηθεί επιπρόσθετα η εμπειρία και γνώση στην επείγουσα Ιατρική ΤΕΠ , διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση, διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας .

2 Ιατρούς Νεφρολογίας

 

Η συνεργασία με τους συνεργάτες εξωτερικούς ιατρούς αφορά: Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 272 ώρες τον μήνα /Μηνιαία Μικτή Αμοιβή:4270,00€

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο, εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 2/11/2020 έως και 12/11/2020, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr@santorini-hospital.gr

β) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη 

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θακληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.