Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο, για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα

Σχέδιο 5 στρατηγικών στόχων ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την περίοδο 2020 – 2022.

Το σχέδιο είναι σύμφωνα με τον ρόλο του ΕΟΑΝ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, που είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

 

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο των 5 στρατηγικών στόχων

 

 • Μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης

 

 •  Αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης

 

 •  Ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων φορέων

 

 • Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του ερευνητικού έργου του Οργανισμού

 

 • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού

 

«Κόμβος συντονισμού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης των φορέων της αγοράς και της κοινωνίας»

«Ο ΕΟΑΝ αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση μιας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως κόμβος συντονισμού όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την επόμενη διετία είναι ένας συγκροτημένος οδικός χάρτης δράσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νίκος Χιωτάκης.

 

Συνεκτικό πλέγμα δράσεων και συνεργασιών

 

Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι του ΕΟΑΝ θα επιδιωχθεί την επόμενη περίοδο, μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, συμπράξεων και συνεργασιών με συναρμόδιους φορείς.

Με σκοπό τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από δράσεις στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας:

 • H αξιολόγηση και την επικαιροποίηση υφιστάμενων μέτρων πρόληψης
 • H εκπόνηση νέων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
 • H αξιοποίησης του περιβαλλοντικού τέλους, αξιοποίησης δευτερογενών υλικών
 • Με έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για υλικά όπως πλαστικά αλιευτικά εργαλεία, γεωργικά πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, παιχνίδια κ.ά.
 • Για τη βελτιστοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και των όρων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
 • Την αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
 •  επικοινωνίας, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής.

Σημαντικό μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά τη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρακολούθηση των επιδόσεών τους σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και την υποστήριξη σχετικών πρωτοβουλιών.

 

«Έχουμε σχεδιάσει μια συγκροτημένη, πολυεπίπεδη στρατηγική, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με όλους τους φορείς και βεβαίως την ενθάρρυνση των πολιτών, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών στην καθημερινότητά τους.
Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε την εξέλιξη του ΕΟΑΝ σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό, με αναβαθμισμένες διοικητικές ικανότητες και εργαλεία για την υλοποίηση της αποστολής του» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ, κ. Ιωάννης Σιδέρης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ

www.eoan.gr/οργανισμός/σκοπός-στόχοι