Στον δρόμο της ψηφιακής εποχής η Σαντορίνη

 

Αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σαντορίνη έξυπνο και βιώσιμο Νησί» υπέβαλε ο Δήμος Θήρας.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης προς την ψηφιακή μετάβαση, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, εξ αποστάσεως, σε υπηρεσίες είναι σε πορεία υλοποίησης, προστατεύοντας παράλληλα τους πολίτες από τον covid-19.

Στόχος είναι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δήμου, της μείωσης του λειτουργικού κόστους, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την προώθηση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Τι περιλαμβάνει το έργο

 

  • Κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου και αξιολόγηση των αιτημάτων των πολιτών

 

  •  Καταγραφή των πληθυσμιακών ροών στο νησί

 

  •  Καταγραφή κυκλοφοριακών φόρτων στο οδικό δίκτυο

 

  • Ψηφιοποίηση όλων των οικοδομικών αδειών του Δήμου

 

  •  Ψηφιοποίηση μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

  •  Εγκατάσταση και λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) που θα αφορά στο σύνολο του Δήμου και των υποδομών του

 

  •  Διαχείριση στόλου οχημάτων του Δήμου και ζημιών

 

  •  Σύστημα παρακολούθησης πληρότητας των κάδων απορριμμάτων

 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου για τη σωστή λειτουργία και αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων .

 

Το έργο περιλαμβάνει επίσης,  δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.666.368,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

«Συνεχίζουμε δυναμικά με πίστη και όραμα για τη Σαντορίνη της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων της» επισημαίνει στην ανακοίνωση,  ο Δήμαρχος Θήρας Α. Σιγάλας