Σπεύσατε! Κλείνει την Τετάρτη το πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” για την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων

Κλείνει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 15:00 η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid- 19 και είχε πάρει παράταση 40 ημερών μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου.

Η συγκεκριμένη παράταση κρίθηκε σκόπιμη καθώς το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών ήταν μεγάλο.

 

Σημειώνεται ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν θα γίνεται καμία αίτηση δεκτή.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική δαπάνη του προγράμματος για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ανέρχεται σε 35.000.000 € , και χωρίζεται σε 4 κατηγορίες δικαιούχων:

•   Α κατηγορία (Δευτερογενής τομέας – Χονδρικό εμπόριο): 9% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

 

•   Β κατηγορία (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες): 34% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

•  Γ κατηγορία  (Τριτογενής Τομέας – Εμπόριο): 43% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

 

•  Δ κατηγορία (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) : 14% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

 

Στην τέταρτη (Δ) κατηγορία των δικαιούχων του προγράμματος, όλοι οι ΚΑΔ της εστίασης θα έχουν στη διάθεση τους εγγυημένο κεφάλαιο 5.000.000 ευρώ για να μοιραστούν, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, στις οποίες, διατέθηκε το 50% του αρχικού κεφαλαίου των 30.000.000 ευρώ σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολόγου

ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail : southaegean-covid@elanet.gr και στο τηλέφωνο 2130166100-3, αρμόδιο στέλεχος Μαρία Πουρναρά.

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).

Το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.