Σε δημόσια διαβούλευση η ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Τουρισμού δέσμη προτάσεων για την αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν προς την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού. Τις προτάσεις έχει συντάξει η Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού, η οποία συστήθηκε από το Υπουργείο τον Απρίλιο του 2020.

Η Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού, που συστήθηκε τον Απρίλιο του 2020 από το Υπουργείο Τουρισμού, έχει συντάξει τις προτάσεις και  αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων .

Τι αφορούν οι προτάσεις

 

 •  Στην καθιέρωση του επικαιροποιημένου Ειδικού Σήματος Ποιότητας το οποίο θα χορηγεί το Υπουργείο Τουρισμού, ειδικά για την Ελληνική Κουζίνα

 

 • Δημιουργία και λειτουργία του Γαστρονομικού Χάρτη της Ελλάδας

 

 • Γαστρονομική εκπαίδευση για τα επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού

 

 • Δημιουργία Φορέα με σκοπό την ανάδειξη της Ελληνικής Γαστρονομίας και την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού

 

 •  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Γαστρονομικού Τουρισμού

 

Ποιος είναι ο σκοπός  της Διαβούλευσης

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συλλογή χρήσιμων και εποικοδομητικών παρατηρήσεων, σχολίων κ.λπ. εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων, των ενδιαφερομένων πολιτών, των επαγγελματιών, της Αυτοδιοίκησης, των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, με ευρύτερο και μακρόπνοο στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας και την ενσωμάτωση ολόκληρου του κλάδου της γαστρονομίας στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ.

 

Προβλέπει 4 πυλώνες ανάπτυξης

 

 • Προϊόντα

 

 •  Διατροφή και Γαστρονομία

 

 • Εστίαση

 

 

Οι πρωτοβουλίες του Οδικού Χάρτη των αρχικών ενεργειών  στον τομέα της Γαστρονομίας

 

 •  Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελληνικής Γαστρονομίας

 

 • Ίδρυση Φορέα Ελληνικής Γαστρονομίας ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 

 • Ανάπτυξη και συνεχής εμπλουτισμός της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Γαστρονομικού Χάρτη, για την ανάπτυξη του Γαστρονομικού τουρισμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

 

 •  Εκπόνηση Επιχειρηματικού και Λειτουργικού Σχεδίου Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (κανονισμοί και κριτήρια) σε συνάρτηση με το Μητρώο Εστιατορίων Ελλάδας – Εξωτερικού

 

 • Δημιουργία κριτηρίων Βιώσιμης Γαστρονομίας με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κ.λπ.) και την ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και την αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

 

 • Ανάθεση Μητρώου Συνταγών και Διατροφικών Συσχετισμών

 

 • Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προϊόντων (Δίκτυα / Τοπικά Σύμφωνα Παραγωγών)

 

 •  Οργάνωση Εκπαιδευτικού Μηχανισμού

 

 •  Στρατηγική Εξωστρέφειας προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρονομίας να διασυνδεθεί με την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.

 

“H Ελληνική Γαστρονομία, εννοούμενη ως Ελληνική Κουζίνα, εστίαση αλλά και πρώτες ύλες, έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν από τους τρεις κυριότερους λόγους για τους οποίους οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών. Γι’ αυτό και στο Υπουργείο Τουρισμού πιστεύουμε ότι η βασική επιδίωξη για την Ελληνική Γαστρονομία είναι η ανάπτυξη και η διασύνδεσή της με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή. Θεωρούμε πως η συνολική συνεισφορά του γαστρονομικού τομέα στον Ελληνικό Τουρισμό έχει παραμεληθεί έως σήμερα. Και αποτελεί καθήκον μας να ανοίξουμε το δρόμο της ανάπτυξης για έναν κλάδο με μεγάλες δυνατότητες ώστε οι ξένοι επισκέπτες να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία και να βιώνουν αυθεντικές γευστικές εμπειρίες είτε ως τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων είτε ως απλοί καταναλωτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι τουρίστες θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να αγοράσουν τα ελληνικά προϊόντα στη χώρα τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με διάθεση να αυξήσουν τη δαπάνη τους.

Tους τελευταίους μήνες η χώρα μας αλλά και η παγκόσμια κοινότητα ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας του κορονοϊού. Η πανδημία έφερε τον κόσμο σε ακινησία. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον τουριστικό τομέα και τη συμβολή του στους ανθρώπους και στον πλανήτη, είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε καλύτερα, με πνεύμα συνεργασίας έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, έχοντας στο επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών τη γαστρονομία και κατ’ επέκταση τη διατήρηση του πολιτισμού μας», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

 

Μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη πρόταση της Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού ΕΔΩ.

Τα σχόλια σας μπορείτε να τα στείλετε στο e-mail: gastronomy@mintour.gr