Πρόσκληση Στρατεύσιμων 2021 Β΄ΕΣΣΟ

Την ανάρτηση στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  που αφορά σε πρόσκληση Στρατευσίμων 2021 Β΄ΕΣΣΟ,  γνωστοποίησε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιμεναρχείο Θήρας του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αριθ. πρωτ.: Φ.421.1/21/310541/Σ.186/18-04-2021 έγγραφο ΓΕΝ/Β4/ΤΜΗΜΑ ΙΙ, (ΑΔΑ: 900Θ6-9ΛΡ).

Σας παραθέτουμε την πρόσκληση

ΕΔΥΕΘΑ_ΓΕΝ_2021_B_ΕΣΣΟ